Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

juli 2024

3
It Poadium (Dorpshuis Tunawerth, Ternaard )
Presentatie Plan De Nije Buorfinne Ternaard
woensdag 3 juli 2024
19:30 - 21:30

in Ternaard wordt gewerkt aan een plan om van de huidige 6 locaties waar verenigingsactiviteiten plaatsvinden naar 1 nieuwe locatie te gaan. Deze breed gedragen intentie wil Ternaard graag presenteren.


Raads- en steunfractieleden kunnen zich aanmelden bij Matthias Kuiterman via m.kuiterman@noardeast-fryslan.nl.

4
It Fraachpetear (Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2)
donderdag 4 juli 2024
19:10 - 19:20

Op de dag van een besluitvormende raadsbijeenkomst wordt deze vooraf gegaan door een interview met een raadslid/wethouder. Het interview gaat over de agenda van die dag en over het raadslid / de wethouder zelf.

It Beslút (Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2)
donderdag 4 juli 2024
19:30 - 20:30

De vergadering is na agendapunt 5 vroegtijdig beëindigd. De behandeling van de jaarstukken 2023 is verplaatst naar 11 juli. 


Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


Aansluitend aan It Beslút zat It Debat over de Omgevingsvisie en Concept Energievisie Fryslân plaatsvinden. Een exacte tijd van aanvang is niet aan te geven.De bijeenkomst kunt u ook volgen via: - streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo - livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd worden.

It Debat (Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2)
'NIET DOORGEGAAN Omgevingsvisie en concept Energievisie Fryslân
donderdag 4 juli 2024
20:30 - 22:00

Deze bijeenkomst is vanwege het vroegtijdig beëindigen van het voorafgaande It Beslút niet doorgegaan. 


Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom. 


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

11
It Fraachpetear (Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2)
donderdag 11 juli 2024
12:40 - 12:50

Vandaag een dubbel interview met kinderburgemeester Ruben van der Veen die vandaag afscheid neemt en Esmee Goet die vandaag benoemd en geïnstalleerd wordt. Het interview wordt gedaan door de buddy's Ruurd-Jan Torensma en Tjitske Aline van der Veen.

It Beslút (Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2)
donderdag 11 juli 2024
13:00 - 18:30

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom. 


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

17
It Poadium (Streekhûs “de Terp”, Doktersfiif 22, 9137RW, Easternijtsjerk )
Easternijtsjerk
woensdag 17 juli 2024
19:30 - 20:30

Het projectteam, die zich bezig houdt met de realisatie van het dorpsplein in Easternijtsjerk, nodigt de raad uit voor een presentatie van hun plan.Raads- en steunfractieleden kunnen zich aanmelden bij Matthias Kuiterman via m.kuiterman@noardeast-fryslan.nl.

18
It Beslút
VERVALT
donderdag 18 juli 2024
19:30 - 21:30

GJIN RIEDSFERGADERING OP TONGERSDEI 18 JULY
Op donderdag 4 juli heeft de gemeenteraad de motie ‘Statushâlders yn Noardeast-Fryslân’ aangenomen. Hierdoor is besloten af te zien van het voornemen van de bouw van een permanent AZC op de door het college van burgemeester en wethouders voorgedragen voorkeurslocaties, te weten de volgende wijken: De Trije Terpen, De Watertorenbuurt en het Kalkhuisplein. De raad heeft het college opgeroepen een onderzoek uit te voeren naar wat er maximaal aan statushouders in Noardeast-Fryslân gehuisvest kan worden en dit onderzoek aan de raad te presenteren.


Door dit besluit gaat de vergadering op 18 juli niet door.


Wolle jo mear ynformaasje, nim dan kontakt op mei de
riedsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, (0519) 298877, s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.