Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

oktober 2021

7
It Petear (Raadszaal Kollum)
Groenstructuurplan en doorkijk financiële stand van zaken
donderdag 7 oktober 2021
19:30 - 20:45

De bijeenkomst kunt u volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl

Wilt u inspreken over een onderwerp of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mw. T. Toren, 0511 – 458813, t.toren@noardeast-fryslan.nl.

It Debat (Raadszaal Kollum)
Toekomstige inzameling oud papier
donderdag 7 oktober 2021
20:45 - 22:30

De bijeenkomst kunt u volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl

Wilt u inspreken over een onderwerp of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mw. T. Toren, 0511 – 458813, t.toren@noardeast-fryslan.nl.

27
It Debat (Raadszaal Kollum)
Programma Onderwijshuisvesting
woensdag 27 oktober 2021
19:30 - 21:30

Begin 2021 hebben de schoolbesturen aanvragen ingediend voor het huisvestingsprogramma 2022. De aanvragen die worden toegekend, komen op het huisvestingsprogramma. De aanvragen die worden afgewezen, komen op het huisvestingsoverzicht. Voor de uitvoering van het programma zal budget beschikbaar gesteld moeten worden door de raad. Daar gaat de raad over in debat.

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De raad vergadert in de raadszaal te Kollum.

De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt, gepubliceerd.

28
It Beslút (Raadszaal Kollum)
EXTRA
donderdag 28 oktober 2021
19:30 - 20:30

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).
De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

It Debat (Raadszaal Kollum)
Begroting 2022 en Tweede Turap
donderdag 28 oktober 2021
20:30 - 22:30

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De raad vergadert in de raadszaal te Kollum.

De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt, gepubliceerd.