Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

mei 2021

11
It Petear (Raadszaal Kollum)
Omgevingsvisie en Regionale Energie Strategie
19:30 - 20:30

De raad komt bijeen in de raadszaal te Kollum. In verband met de coronamaatregelen is dit zonder publiek.

De bijeenkomst kunt u volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Wilt u inspreken over een onderwerp of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mw. T. Toren, 0511 – 458813, t.toren@noardeast-fryslan.nl.

It Debat (Raadszaal Kollum)
Transitievisie Warmte (TVW) - uitgangspuntennotitie
20:45 - 22:00

De raad komt bijeen in de raadszaal te Kollum. In verband met de coronamaatregelen is dit zonder publiek.

De bijeenkomst kunt u volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Wilt u inspreken of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mw. T. Toren, 0511 – 458813, t.toren@noardeast-fryslan.nl.

12
It Fraachpetear (Digitaal)
19:10 - 19:20

Op de avond van een besluitvormende raadsbijeenkomst wordt deze vooraf gegaan door een interview met raadsleden. Het interview gaat over de agenda van die avond en over het raadslid zelf.

It Beslút (Raadszaal Kollum)
19:30 - 21:00

De raad komt bijeen in de raadszaal te Kollum. In verband met de coronamaatregelen is dit zonder publiek.

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra,
tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

It Debat (Raadszaal Kollum)
Kapitaalgoederenbeheer
20:45 - 22:30

De raad komt bijeen in de raadszaal te Kollum. In verband met de coronamaatregelen is dit zonder publiek.

Indien u wilt inspreken of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra,
tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

19
Raad - Overige bijeenkomsten (Digitaal via Zoom (link volgt 19 mei) )
GR-markt
19:30 - 21:30

Vertegenwoordigers van Veiligheidsregio Fryslân, Werk- en leerbedrijf NEF en Jobinder kijken met raden van Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Ameland en Schiermonnikoog terug op 2020, vóóruit naar komende jaren en informeren de raden over actuele ontwikkelingen. Dit gebeurt aan de hand van jaarrekeningen en concept begrotingen.

De bijeenkomst kunt u volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mw. T. Toren, 0511 – 458813, t.toren@noardeast-fryslan.nl.

20
It Petear (Digitaal)
19:30 - 21:30

Er staan drie onderwerpen voor dit Petear op het programma. De raad wordt geïnformeerd over:
-  De Waddenvereniging;
-  Scholenpark Dokkum;
-  Woonprogramma en Thús Wonen.

De bijeenkomst kunt u volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl

Wilt u inspreken over een onderwerp of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mw. T. Toren, 0511 – 458813, t.toren@noardeast-fryslan.nl.

27
It Fraachpetear (Raadszaal Kollum)
19:10 - 19:20

Op de avond van een besluitvormende raadsbijeenkomst wordt deze vooraf gegaan door een interview met raadsleden. Het interview gaat over de agenda van die avond en over het raadslid zelf.

It Petear (Raadszaal Kollum)
Centrale huisvesting Dokkum - nieuwe raadzaal
19:30 - 20:15

De stand van zaken van plannen voor centrale
huisvesting van het gemeentelijk personeel in Dokkum en de mogelijke locatie van de nieuwe raadszaal wordt met de gemeenteraad gedeeld.

De raad komt bijeen in de raadszaal te Kollum. In verband met de coronamaatregelen is dit zonder publiek.

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra,
tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

It Beslút (Raadszaal Kollum)
Aansluitend aan It Petear
20:15 - 22:30

De raad komt bijeen in de raadszaal te Kollum. In verband met de coronamaatregelen is dit zonder publiek.

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra,
tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.