Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
Collegebrief aan raad Ingekomen stukken intern Gisteren
Ledenbrief VNG - Tweede Nazending ALV 14 juni Ingekomen stukken extern Gisteren
Nieuwsbrief De Klyster Ingekomen stukken extern Gisteren
Collegebrief aan raad - Raadsbrief energiearmoede stand van zaken Ingekomen stukken intern Gisteren
Collegebrief aan raad - Opheffing Centrumregeling Dantumadiel-Noardeast-Fryslan Ingekomen stukken intern Eergisteren
Skriftlike fragen FNP - Kontakt yn it Frysk by de gemeente Schriftelijke vragen Eergisteren
Kolleezjebrief oan ried - antwurden skriftlike fragen FNP - kontakt yn it Frysk by de gemeente Ingekomen stukken intern Eergisteren
Collegebrief aan raad - Vaststelling subsidie 2021 Stichting Welzijn Het Bolwerk Ingekomen stukken intern Eergisteren
Skriftlike ynformaasje oer messenferbod Toezeggingen Eergisteren
Burgemeestersbrief aan raad - messenverbod Ingekomen stukken intern Eergisteren

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen