Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen BVNL - ME en politie optreden op diverse plekken gemeente

ID

190

Datum vraag

5-1-2022

Onderwerp

Schriftelijke vragen BVNL - ME en politie optreden op diverse plekken gemeente

Toelichting

Op grond van artikel 53 van het Reglement van Orde kunnen vanuit de raad schriftelijke vragen worden gesteld aan het college of de burgemeester. Schriftelijke beantwoording dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, in ieder geval binnen 30 dagen na indiening van de vragen.

Stand van zaken 21 januari 2022:
In een brief aan de raad laat de burgemeester weten dat de beantwoording van de vragen naar verwachting eind maart 2022 gaat plaatsvinden.

Afgedaan
Afgedaan
Datum antwoord

22-6-2022

Bijlage(s)