Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Petear

donderdag 2 juni 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Raadszaal Kollum
Voorzitter
K. Merkus
Toelichting

Indien u wilt inspreken of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mevrouw S. Kooistra, (0519) 298802, s.kooistra@noardeast-fryslan.nl.

De raad vergadert in de raadszaal te Kollum. U bent van harte welkom.

De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Uitzending

Agendapunten

00:01:16 - 00:02:04 - K. Merkus, voorz.

De raad wordt in brede zin geïnformeerd over de woningbouwopgave in Noardeast-Fryslân. We blikken kort terug op de totstandkoming van het experiment met de provincie en de flexibele woningbouwprogrammering. Daarnaast kijken we vooruit, hierin staat de projectmatige aanpak om de woningbouwopgave te versnellen centraal.

Voor dit onderwerp is een inspreker namens wenteboukommisje Hantum.

00:02:06 - 00:07:39 - Inspreker raad
00:07:39 - 00:07:53 - K. Merkus, voorz.
00:07:53 - 00:07:55 - Inspreker raad
00:07:55 - 00:08:03 - K. Merkus, voorz.
00:08:08 - 00:08:33 - mw. G.J. Schoorstra
00:08:33 - 00:09:07 - Inspreker raad
00:09:10 - 00:09:32 - mw. L.J. Jouta
00:09:34 - 00:09:35 - K. Merkus, voorz.
00:09:36 - 00:10:03 - Inspreker raad
00:10:03 - 00:10:21 - K. Merkus, voorz.
00:10:21 - 00:11:07 - weth. Koonstra
00:11:07 - 00:11:11 - K. Merkus, voorz.
00:32:20 - 00:34:03 - dhr. H.S. Halbersma
00:34:04 - 00:34:20 - K. Merkus, voorz.
00:34:21 - 00:35:24 - weth. Koonstra
00:35:24 - 00:35:41 - K. Merkus, voorz.
00:35:44 - 00:37:51 - dhr. D. van der Meulen
00:37:51 - 00:37:53 - K. Merkus, voorz.
00:40:23 - 00:40:31 - Inspreker raad
00:42:04 - 00:42:12 - K. Merkus, voorz.
00:42:12 - 00:43:39 - mw. D. Ferwerda
00:43:39 - 00:43:48 - K. Merkus, voorz.
00:43:51 - 00:44:04 - mw. D. Ferwerda
00:44:04 - 00:44:06 - K. Merkus, voorz.
00:47:17 - 00:47:26 - mw. D. Ferwerda
00:47:26 - 00:47:35 - K. Merkus, voorz.
00:47:44 - 00:48:42 - mevr. J. van Midlum
00:48:42 - 00:48:43 - K. Merkus, voorz.
00:50:15 - 00:50:20 - mw. D. Ferwerda
00:50:37 - 00:50:40 - K. Merkus, voorz.
00:50:40 - 00:50:41 - mw. D. Ferwerda
00:50:41 - 00:50:44 - K. Merkus, voorz.
00:50:44 - 00:50:48 - mw. D. Ferwerda
00:50:48 - 00:50:49 - K. Merkus, voorz.
00:50:49 - 00:51:38 - dhr. M. de Boer
00:51:38 - 00:53:24 - K. Merkus, voorz.
00:53:33 - 00:53:46 - dhr. J.H. Lammering
00:53:46 - 00:55:22 - K. Merkus, voorz.
00:55:25 - 00:55:46 - dhr. J.H. Lammering
00:56:31 - 00:56:45 - K. Merkus, voorz.
00:56:48 - 00:57:27 - dhr. H.S. Halbersma
00:57:28 - 00:57:29 - K. Merkus, voorz.

De gemeenteraad heeft in 2021 besloten centralisatie van de huisvesting van de organisatie te realiseren. Het gereedmaken van gebouwdeel C (gebouw met de publieke balie) in Dokkum is de eerste stap. De raad wordt over deze stap nader geïnformeerd. Dit onderwerp staat vervolgens 9 juni besluitvormend op de agenda.

01:14:20 - 01:14:59 - mevr. J. van Midlum
01:14:59 - 01:15:02 - K. Merkus, voorz.
01:16:12 - 01:16:47 - mw. L.J. Jouta
01:16:47 - 01:18:22 - K. Merkus, voorz.
01:18:34 - 01:18:44 - mw. L.J. Jouta
01:18:45 - 01:18:49 - K. Merkus, voorz.