Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Debat

Kapitaalgoederenbeheer

woensdag 12 mei 2021

20:45 - 22:30

Locatie
Raadszaal Kollum
Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

De raad komt bijeen in de raadszaal te Kollum. In verband met de coronamaatregelen is dit zonder publiek.

Indien u wilt inspreken of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra,
tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Uitzending

Agendapunten

00:02:58 - 00:03:17 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:03:17 - 00:04:55 - dhr. J. Talsma
00:04:57 - 00:05:45 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:05:46 - 00:05:47 - dhr. J. Talsma
00:05:48 - 00:06:03 - dhr. A.R. van der Aar
00:06:04 - 00:06:16 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:06:18 - 00:06:50 - dhr. B. Koonstra
00:06:50 - 00:07:30 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:07:34 - 00:07:50 - mw. G.T. Schaafstal
00:07:50 - 00:07:55 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:07:57 - 00:08:16 - dhr. K. de Jager
00:08:17 - 00:08:18 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:08:25 - 00:08:42 - mw. R. Slijver
00:08:50 - 00:08:56 - dhr. F.J. Klaver
00:08:58 - 00:09:42 - dhr. A.R. van der Aar
00:09:43 - 00:10:03 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:10:03 - 00:10:22 - mw. J.M. Klinkenberg
00:10:23 - 00:10:30 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:10:30 - 00:12:27 - weth. T. Berends
00:12:27 - 00:12:34 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:12:34 - 00:12:46 - weth. T. Berends
00:12:46 - 00:12:57 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:12:57 - 00:13:28 - dhr. J. Talsma
00:13:29 - 00:15:24 - Dhr. J. Kramer foarsitter

Insprekers:
1. Inspreker namens Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum.
2. Inspreker namens Dorpsbelang Kollumerpomp.

00:15:24 - 00:16:16 - Inspreker raad
00:16:16 - 00:16:33 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:16:33 - 00:17:03 - Inspreker raad
00:17:03 - 00:17:31 - Dhr. J. Kramer foarsitter

De raad gaat in debat over het op te stellen nieuwe beleid voor beheer van de openbare ruimte in onze gemeente (bijv. van wegen, fietspaden, openbaar groen, gemeentelijke gebouwen, bruggen en duikers). Welk niveau is gewenst en betaalbaar?