Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

woensdag 25 mei 2022

20:00 - 22:30

Locatie
Raadszaal Kollum
Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mevrouw S. Kooistra, (0519) 298802, s.kooistra@noardeast-fryslan.nl.

De raad vergadert in de raadszaal te Kollum. U bent van harte welkom.

De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt, gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

De heer J. Lammering heeft een vraag gesteld over kruimellocaties.

De foarsitter iepent de riedsgearkomste om 20.05 oere.
Ofwêzich mei kundskip: wethâlder dhr. S. Keizer, griffier S.K. Dijkstra.

Besluit

Agindapunten 6 (Vaststellen bestemmingsplan ‘Healbeamswei 4 Anjum’) wurdt in hammerpunt.

Op foarstel fan mefr. Jouta (FNP) stimt de ried dermei yn om agindapunt 7 (Rondweg Wânswert: belangrijke schakel in hoofdroute N357-N361 - middelste deel) fan de wurklist te heljen.

As moasje frjemd wurdt oan de wurklist taheakke:
8a. Motie vreemd – Onafhankelijk onderzoek papieren meisje.

De folgjende riedsleden hawwe de eed yn it Frysk ôflein:

 • Dhr. J. Andringa (FNP);
 • Dhr. M. de Boer (S!N);
 • Dhr. F. Breeuwsma (FNP);
 • Dhr. J. Nutma (S!N).
  Het volgende raadslid heeft de belofte in het Nederlands afgelegd:
 • Mevr. J. van Midlum (GB).

De agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerstuk te behandelen.

Resultaat stemming

Besluit

De raad heeft besloten:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Anjum, Healbeamswei 4’ (IMRO: NL.IMRO.1970BpAnHealbeamswei4-ON01) ongewijzigd vast te stellen.
 2. Voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Dit punt is van de agenda gehaald en verplaatst naar It Beslút van 9 juni

Besluit

De raad heeft besloten:

 1. De volgende leden te benoemen tot lid van de agendacommissie:
  a. Dhr. F. Breeuwsma – FNP (26 stemmen voor en 3 tegen);
  b. Dhr. K. Merkus - S!N (22 stemmen voor en 7 tegen);
  c. Dhr. J. Talsma – BVNL (21 stemmen voor en 8 tegen).

 2. De volgende leden te benoemen tot plaatsvervangend lid van de agendacommissie:
  a. Dhr. H. Halbersma – CDA (25 stemmen voor en 4 tegen);
  b. Mevr. L. Vellinga-Zeilstra – CU (25 stemmen voor en 4 tegen);
  c. Mevr. F. Meindertsma – FNP (21 stemmen voor en 8 tegen).

 3. Dhr. K.C. Merkus - S!N (21 stemmen voor en 8 tegen) te benoemen als (eerste) plaatsvervangend voorzitter van de raad.

 4. Dat bij verhindering of ontstentenis van alle wethouders het ambt van burgemeester voor zijn overige werkzaamheden wordt waargenomen door dhr. F. Breeuwsma – FNP (23 stemmen voor en 6 tegen).

 5. De volgende leden te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie:
  a. Dhr. D. van der Meulen – CU (27 stemmen voor, 1 tegen en 1 ongeldig);
  b. Mevr. M. van der Meij - S!N (17 stemmen voor, 11 tegen en 1 ongeldig);
  c. Mevr. J. van Midlum – GB (17 stemmen voor, 11 tegen en 1 ongeldig);
  en mevr. B. van Dellen – FNP (17 stemmen voor en 12 tegen) als plaatsvervangend lid.

 6. De volgende leden te benoemen tot lid van de auditcommissie:
  a. Dhr. K. de Jager – CU (26 stemmen voor en 3 tegen);
  b. Dhr. A. Buwalda – FNP (24 stemmen voor en 5 tegen);
  c. Mevr. R. Slijver - S!N (19 stemmen voor en 10 tegen).

 7. De volgende leden te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie:
  a. Dhr. J. Dekkema – CU (23 stemmen voor en 6 tegen);
  b. Dhr. L. Sijtsma – CDA (28 stemmen voor en 1 tegen);
  c. Vacature.

 8. Mevr. R. Slijver - S!N (24 stemmen voor en 5 tegen) te benoemen tot buddy van de kinderburgemeester.

00:35:46 - 00:36:11 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
00:36:11 - 00:38:26 - mw. M. van der Staal
00:38:26 - 00:43:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
01:16:58 - 01:19:47 - mw. M. van der Staal
01:35:54 - 01:36:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
01:36:05 - 01:36:42 - mw. M. van der Staal
01:36:42 - 01:37:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
01:45:48 - 01:46:13 - mw. M. van der Staal
01:46:13 - 01:47:13 - Dhr. J. Kramer, foarsitter

De door de CDA, CU en PvdA ingediende motie “Onafhankelijke onderzoek papieren meisje’ wordt na beraadslaging weer ingetrokken nadat wethouder De Vries de raad heeft
uitgenodigd eerst door het Gebiedsteam geïnformeerd te worden.

Moties

Titel
Onafhankelijk onderzoek naar het papieren meisje
01:47:22 - 01:51:25 - dhr. D. Kooistra
01:51:25 - 01:51:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
01:51:34 - 01:54:30 - mw. E. Vellinga
01:54:31 - 01:54:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
01:54:41 - 01:56:20 - mw. G.T. Schaafstal
01:56:21 - 01:56:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
01:56:30 - 01:58:58 - weth. J.D. de Vries
01:58:58 - 01:59:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
01:59:10 - 02:01:00 - mw. D. Ferwerda
02:01:00 - 02:01:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:01:02 - 02:01:02 - mw. D. Ferwerda
02:01:02 - 02:01:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:01:11 - 02:04:39 - mw. R. Slijver
02:04:40 - 02:04:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:05:01 - 02:06:27 - dhr. J.J. Postema
02:06:29 - 02:06:44 - mw. G.J. Schoorstra
02:06:44 - 02:06:45 - dhr. J.J. Postema
02:08:11 - 02:08:11 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:08:19 - 02:11:55 - mevr. J. van Midlum
02:11:55 - 02:12:24 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:12:28 - 02:13:11 - dhr. D. Kooistra
02:13:11 - 02:13:12 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:13:12 - 02:13:42 - mw. R. Slijver
02:13:43 - 02:15:38 - dhr. D. Kooistra
02:15:38 - 02:15:41 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:15:44 - 02:20:42 - mw. E. Vellinga
02:20:43 - 02:20:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:20:49 - 02:23:09 - mw. G.T. Schaafstal
02:23:10 - 02:23:14 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:23:17 - 02:26:13 - mw. D. Ferwerda
02:26:15 - 02:26:45 - mw. R. Slijver
02:26:46 - 02:27:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:33:16 - 02:34:08 - dhr. J.J. Postema
02:34:08 - 02:34:08 - mw. E. Vellinga
02:34:45 - 02:34:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:34:48 - 02:35:21 - dhr. J.J. Postema
02:35:24 - 02:35:28 - dhr. J. Talsma
02:35:28 - 02:35:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:35:29 - 02:35:40 - dhr. J. Talsma
02:35:40 - 02:35:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:35:45 - 02:36:21 - dhr. J.J. Postema
02:36:24 - 02:36:31 - mw. E. Vellinga
02:36:34 - 02:36:51 - dhr. J.J. Postema
02:36:51 - 02:36:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:36:52 - 02:37:15 - dhr. J. Talsma
02:37:16 - 02:37:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:37:20 - 02:37:46 - mw. G.T. Schaafstal
02:37:47 - 02:37:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:37:51 - 02:38:22 - dhr. J.J. Postema
02:38:22 - 02:38:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:38:39 - 02:39:45 - mevr. J. van Midlum
02:39:45 - 02:39:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:39:48 - 02:40:02 - dhr. D. Kooistra
02:40:04 - 02:40:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:40:05 - 02:41:22 - mevr. J. van Midlum
02:41:22 - 02:41:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:41:37 - 02:42:45 - weth. J.D. de Vries
02:42:45 - 02:42:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:42:50 - 02:43:00 - dhr. D. Kooistra
02:43:01 - 02:43:03 - weth. J.D. de Vries
02:43:03 - 02:43:13 - dhr. D. Kooistra
02:43:13 - 02:43:57 - weth. J.D. de Vries
02:43:57 - 02:45:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:48:31 - 02:49:19 - mw. E. Vellinga
02:49:20 - 02:49:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:52:29 - 02:53:20 - mevr. J. van Midlum
02:53:20 - 02:53:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
02:53:28 - 02:53:51 - mw. E. Vellinga
02:53:52 - 02:54:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter

De foarsitter slút om 23.38 oere de gearkomste.