Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

Extra

donderdag 19 mei 2022

20:30 - 22:00

Locatie
Raadszaal Kollum
Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De raad vergadert in de raadszaal te Kollum. U bent van harte welkom.

De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Uitzending

Agendapunten

De foarsitter iepent de riedsgearkomste om 21.05 oere.

00:02:32 - 00:02:52 - Dhr. J. Kramer foarsitter

Besluit

De wurklist wurdt ûnferoare fêststeld.

De ried hat ôfskie naam fan de wethâlders T. Berends, J. Boerema, F. Breeuwsma, E. Hanemaaijer en J.D. de Vries.

00:06:11 - 00:19:45 - Burgemeester J. Kramer
00:19:48 - 00:20:06 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:20:41 - 00:23:05 - mw. D. Ferwerda
00:23:07 - 00:23:20 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:23:20 - 00:24:00 - mw. R. Slijver
00:24:00 - 00:24:05 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:24:16 - 00:26:42 - mw. G.J. Schoorstra
00:26:42 - 00:26:49 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:26:54 - 00:28:04 - dhr. J. Talsma
00:28:04 - 00:28:11 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:28:15 - 00:30:08 - mw. L.J. Jouta
00:30:08 - 00:30:15 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:30:20 - 00:31:12 - dhr. P.L. Braaksma
00:31:12 - 00:31:15 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:31:21 - 00:32:59 - dhr. J.H. Lammering
00:33:01 - 00:33:14 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:33:19 - 00:33:35 - dhr. J.H. Lammering
00:33:37 - 00:33:41 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:33:43 - 00:33:45 - dhr. P.L. Braaksma
00:33:46 - 00:35:39 - dhr. K. de Jager
00:35:39 - 00:35:53 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:36:02 - 00:40:48 - weth. E. Hanemaaijer
00:41:14 - 00:43:26 - weth. Breeuwsma
00:43:32 - 00:43:39 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:43:41 - 00:45:19 - weth. T. Berends
00:45:25 - 00:45:34 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:45:37 - 00:49:09 - weth. J.E. Boerema
00:49:17 - 00:51:29 - Dhr. J. Kramer foarsitter

Besluit

De raad heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het lokaal akkoord “Ferbûn mei de mienskip” voor de gemeente
    Noardeast-Fryslân 2022-2026 van FNP, S!N en Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân.
2. De volgende leden te benoemen tot lid van de commissie “Benoembaarheid wethouders”:
    a. Mevr. M. van der Meij-Baron;
    b. Dhr. K. de Jager;
    c. Dhr. H.S. Halbersma.
    De commissie adviseert tot benoeming als wethouder in het college van de gemeente
    Noardeast-Fryslân van de vijf kandidaten.
3. Te kiezen en te benoemen tot wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân:
    a. De heer A.J. Soepboer, Nijewier, met een tijdsbestedingsnorm van 100% (24 stemmen
        voor, 5 tegen);
    b. De heer A. Koonstra, Sweagerbosk, met een tijdsbestedingsnorm van 100% (28
        stemmen voor, 1 tegen);
    c. De heer J.D. de Vries, Dokkum, met een tijdsbestedingsnorm van 100% (20 stemmen
        voor, 9 tegen);
    d. De heer S. Keizer, De Trieme, met een tijdsbestedingsnorm van 75% (23 stemmen voor,
        6 tegen);
    e. De heer P.L. Braaksma, Eastrum, met een tijdsbestedingsnorm van 75% (27 stemmen
        voor, 2 tegen).
    De vijf kandidaten nemen de benoeming aan en leggen vervolgens de eed of belofte af:
    de hearen Koonstra, De Vries en Braaksma lizze de eed ôf yn it Frysk, dhr. Soepboer de
    belofte yn it Frysk en de heer Keizer de belofte in het Nederlands.
4. De begroting te wijzigen met begrotingswijziging 10.

00:51:35 - 00:55:35 - mw. L.J. Jouta
00:55:35 - 00:55:40 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:55:44 - 00:57:39 - mw. R. Slijver
00:57:40 - 00:58:59 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:09:44 - 01:10:25 - mw. L.J. Jouta
01:10:25 - 01:11:15 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:11:15 - 01:12:53 - mw. M. vd Meij-Baron
01:12:53 - 01:14:13 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:14:27 - 01:17:18 - dhr. S.K. Dijkstra,Griffier
01:20:56 - 01:21:07 - Dhr. J. Kramer foarsitter

De foarsitter slút om 22.21 oere de gearkomste.