Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 20 juli 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Gjin fragen.

  00:00:30 - 00:02:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.29 oere.
  Mei kundskip ôfwêzich: Dhr. J. Talsma (BVNL) en wethâlder P.L. Braaksma.

  00:00:52 - 00:02:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 3. 2

  Besluit

  Yn ferbân mei in ynsprekker, wurde de agindapunten 6 (Vaststelling bestemmingsplan ‘Augsbuurt – Steenharst 1’) en 7 (Vaststelling bestemmingsplan 'Burum - Schipsloot’) omdraaid.
  De wurklist wurdt mei boppesteande wiziging fêststeld.

  00:01:05 - 00:02:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 4. 3

  Gjin.

  00:01:31 - 00:02:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

  00:01:54 - 00:02:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 5

  Insprekers:
  1. Inwoner Dokkum.
  2. Inspreker namens actiegroep Voorpost Nederland Kring Fryslân.
  3. Inspreker.

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (17)
  tegen
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (11)

  Besluit

  De raad heeft na hoofdelijke stemming met 17 stemmen voor (FNP, S!N, GBNF, PvdA) en 11 tegen (CU, CDA, BVNL, VVD en Tien) besloten:
  Noodopvang voormalig gemeentehuis Kollum
  1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek van COA voor noodopvang in het voormalig gemeentehuis te Kollum.
  Locatiescan permanente opvang rondom Dokkum
  2. Een locatiescan uit te laten voeren naar mogelijkheden voor permanente vestiging
  van opvang (AZC) voor c.a. 250 plekken in Dokkum.
  3. Hierin zowel leegstaande panden als ook beschikbare grond in beeld te brengen.
  4. In algemien gemeentebreed ûndersyk te dwaan nei it draachflak fan in permanint AZC yn Noardeast-Fryslân, spesifyk in lokaasje yn of by Dokkum. Tagelyk in ûndersyk te dwaan oer it draachflak foar de meast gaadlike lokaasje dy't út de okaasjescan nei foarren komt, dit ûndersyk te beheinen ta de wyk / lokaasje dêr’t it om giet.
  5. As Ried winsken en betinkingen oan te jaan foardat de ûndersiken dien wurde.
  6. Dit ûndersyk út fiere te litten troch in ekstern ûndersyksburo en de kosten dêrfan te dekken út de algemiene reserve.
  7. Nei de útkomsten fan it algemiene draachflakûndersyk en de útkomsten fan de lokaasjescan, dêr't ek it draachflakûndersyk oan keppele wurdt, in riedsbeslút te nimmen oer al of net in permanint AZC yn of by Dokkum.  It troch de frakjes fan FNP, S!N en GBNF yntsjinne amendemint ‘Undersyk draachflak’ der’t yn foarsteld wurdt de foarstelde beslútpunten oer de opfang rûnom Dokkum as folget te wizigjen:
  Locatiescan permanente opvang rondom Dokkum
  2. Een locatiescan uit te laten voeren naar mogelijkheden voor permanente vestiging van opvang (AZC) voor c.a. 250 plekken in Dokkum.
  3. Hierin zowel leegstaande panden als ook beschikbare grond in beeld te brengen.
  4. In algemien gemeentebreed ûndersyk te dwaan nei it draachflak fan in permanint AZC yn Noardeast-Fryslân, spesifyk in lokaasje yn of by Dokkum. Tagelyk in ûndersyk te dwaan oer it draachflak foar de meast gaadlike lokaasje dy't út de lokaasjescan nei foarren komt, dit ûndersyk te beheinen ta de wyk / lokaasje dêr’t it om giet.
  5. As Ried winsken en betinkingen oan te jaan foardat de ûndersiken dien wurde.
  6. Dit ûndersyk út fiere te litten troch in ekstern ûndersyksburo en de kosten dêrfan te dekken út de algemiene reserve.
  7. Nei de útkomsten fan it algemiene draachflakûndersyk en de útkomsten fan de lokaasjescan, dêr't ek it draachflakûndersyk oan keppele wurdt, in riedsbeslút te nimmen oer al of net in permanint AZC yn of by Dokkum,
  wurdt nei haadlike stimming mei 15 stimmen foar (FNP, S!N en GBNF) en 13 tsjin (CU, CDA, PvdA, BVNL, VVD en Tien) oannaam.  Een door de fractie van het CDA ingediend amendement ‘Communicatietraject over COA opvang in Dokkum’ is na beraadslaging weer ingetrokken. Dit neidat pfh. Kramer oanjûn hat dat it kolleezje de kommunikaasje en partisipaasje konfoarm de ynhâld fan it amendemint stâl jaan sil.
  Fierder seit Kramer ta dat der in kolleezjebrief komme sil dêr’t it kolleezje dúdlikheid yn jaan sil oer de oanpak fan de kommunikaasje, partisipaasje en de draachflakûndersiken.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Communicatietraject over COA opvang in Dokkum
  Amendemint Undersyk draachflak

  Toezeggingen

  Titel
  COA opvang: Kommunikaasje/partisipaasje en kolleezjebrief oer oanpak kommunikaasje, partisipaasje en de draachflakûndersiken
  00:02:05 - 00:02:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:02:33 - 00:03:57 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:03:57 - 00:07:36 - Inspreker raad
  00:07:37 - 00:08:19 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:08:29 - 00:13:16 - Inspreker raad
  00:13:16 - 00:13:42 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:13:43 - 00:17:23 - Inspreker raad
  00:17:23 - 00:17:56 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:17:56 - 00:22:41 - mw. G.J. Schoorstra
  00:22:41 - 00:22:57 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:22:57 - 00:27:29 - mw. L.J. Jouta
  00:27:29 - 00:27:47 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:27:48 - 00:31:02 - dhr. S. Keizer
  00:31:05 - 00:31:17 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:31:35 - 00:33:38 - mw. E. Vellinga
  00:33:39 - 00:33:53 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:33:55 - 00:37:07 - mw. J. van Midlum
  00:37:08 - 00:37:15 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:37:18 - 00:39:51 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:39:54 - 00:40:00 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:40:00 - 00:43:17 - mw. G.T. Schaafstal
  00:43:19 - 00:43:32 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:43:35 - 00:44:13 - mw. D. Ferwerda
  00:44:15 - 00:44:30 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:44:30 - 00:46:03 - Fractie Tien - mw. T. Admiraal
  00:46:06 - 00:46:12 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:46:13 - 00:46:24 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:46:27 - 00:50:07 - Burgemeester J. Kramer
  00:50:07 - 00:50:18 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:50:18 - 00:53:31 - mw. G.J. Schoorstra
  00:53:31 - 00:53:40 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:53:46 - 00:55:32 - mw. L.J. Jouta
  00:55:35 - 00:56:00 - mw. G.J. Schoorstra
  00:56:01 - 00:56:07 - mw. L.J. Jouta
  00:56:11 - 00:56:25 - mw. G.T. Schaafstal
  00:56:26 - 00:56:27 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:56:28 - 00:57:41 - mw. L.J. Jouta
  00:57:41 - 00:58:17 - mw. G.T. Schaafstal
  00:58:18 - 00:58:48 - mw. L.J. Jouta
  00:58:48 - 00:58:49 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:58:49 - 00:59:22 - dhr. J. Dekkema
  00:59:23 - 00:59:25 - Foarsitter F. Breeuwsma
  00:59:25 - 00:59:49 - mw. L.J. Jouta
  00:59:50 - 00:59:58 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:00:02 - 01:00:35 - dhr. S. Keizer
  01:00:37 - 01:00:47 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:00:50 - 01:02:21 - mw. E. Vellinga
  01:02:26 - 01:02:46 - mw. G.J. Schoorstra
  01:02:48 - 01:04:37 - mw. E. Vellinga
  01:04:37 - 01:04:38 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:04:38 - 01:05:10 - mw. L.J. Jouta
  01:05:14 - 01:07:08 - mw. E. Vellinga
  01:07:08 - 01:07:20 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:07:20 - 01:08:17 - mw. J. van Midlum
  01:08:17 - 01:08:20 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:08:20 - 01:08:47 - mw. G.J. Schoorstra
  01:08:47 - 01:08:50 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:08:50 - 01:08:53 - Inspreker raad
  01:08:53 - 01:08:54 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:08:54 - 01:10:40 - mw. J. van Midlum
  01:10:40 - 01:10:53 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:10:55 - 01:12:11 - mw. E. Vellinga
  01:12:14 - 01:13:02 - mw. J. van Midlum
  01:13:04 - 01:13:08 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:13:08 - 01:13:37 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:13:38 - 01:13:41 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:13:41 - 01:13:54 - mw. J. van Midlum
  01:13:55 - 01:13:59 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:14:04 - 01:14:11 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:14:11 - 01:14:30 - dhr. J. Dekkema
  01:14:33 - 01:14:44 - mw. J. van Midlum
  01:14:47 - 01:14:56 - mw. J. van Midlum
  01:14:56 - 01:15:12 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:15:13 - 01:17:16 - mw. G.T. Schaafstal
  01:17:17 - 01:17:22 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:17:23 - 01:17:34 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:17:35 - 01:20:43 - mw. D. Ferwerda
  01:20:44 - 01:21:22 - mw. E. Vellinga
  01:21:24 - 01:21:37 - mw. D. Ferwerda
  01:21:37 - 01:21:39 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:21:39 - 01:21:40 - mw. D. Ferwerda
  01:21:40 - 01:21:41 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:21:42 - 01:21:49 - dhr. S. Keizer
  01:21:52 - 01:22:42 - mw. D. Ferwerda
  01:22:42 - 01:22:43 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:22:43 - 01:22:47 - dhr. S. Keizer
  01:22:48 - 01:22:55 - mw. D. Ferwerda
  01:22:55 - 01:23:00 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:23:08 - 01:23:54 - Fractie Tien - mw. T. Admiraal
  01:23:55 - 01:24:10 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:24:16 - 01:25:35 - Burgemeester J. Kramer
  01:25:35 - 01:25:46 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:33:47 - 01:34:37 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:34:37 - 01:35:07 - mw. G.J. Schoorstra
  01:35:07 - 01:35:08 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:35:08 - 01:35:10 - Burgemeester J. Kramer
  01:35:14 - 01:35:22 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:35:23 - 01:35:32 - mw. G.J. Schoorstra
  01:35:32 - 01:36:29 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:36:29 - 01:38:24 - dhr. S.K. Dijkstra,Griffier
  01:38:24 - 01:38:43 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:38:43 - 01:41:06 - dhr. S.K. Dijkstra,Griffier
  01:41:09 - 01:41:21 - Foarsitter F. Breeuwsma
  01:47:36 - 01:47:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:52:19 - 01:57:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 6

  Dit onderwerp stond eerder gepland voor It Beslút van 29 juni jl. maar is toen van de agenda gehaald.


  Voor dit onderwerp heeft zich een inspreker aangemeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (28)

  Besluit

  1. De raad heeft besloten:
  1. Het bestemmingsplan ‘Burum - Schipsloot’ met identificatienummer NL.IMRO.1970.BpBuSchipsloot-VA01 met de bijbehorende bestanden en de ondergrond BGT 2022-08-23 ongewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met de als zodanig gewaarmerkte ‘Reactienota zienswijzen Burum - Schipsloot’.
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  01:53:29 - 01:57:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:57:27 - 01:57:50 - dhr. J.H. Lammering
  01:57:50 - 01:58:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:58:55 - 01:59:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:59:03 - 01:59:12 - dhr. A.A. Buwalda
  01:59:16 - 01:59:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:59:48 - 02:00:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:00:05 - 02:00:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:00:10 - 02:00:53 - dhr. J. Dekkema
  02:00:54 - 02:01:00 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:01:04 - 02:01:49 - dhr. J.H. Lammering
  02:01:49 - 02:01:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:02:00 - 02:02:41 - mw. D. Ferwerda
  02:02:43 - 02:02:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:02:57 - 02:04:12 - Burgemeester J. Kramer
  02:04:12 - 02:04:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:04:15 - 02:04:32 - mw. D. Ferwerda
  02:04:33 - 02:04:34 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:04:36 - 02:05:21 - Burgemeester J. Kramer
  02:05:22 - 02:05:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:05:24 - 02:05:44 - dhr. J.H. Lammering
  02:05:44 - 02:05:47 - dhr. J.H. Lammering
  02:05:47 - 02:06:46 - Burgemeester J. Kramer
  02:06:48 - 02:07:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 7

  Dit onderwerp stond eerder gepland voor It Beslút van 29 juni jl. maar is toen van de agenda gehaald.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (28)

  Besluit

  1. De raad heeft besloten:
  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Augsbuurt – Steenharst 1’ gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met de als zodanig gewaarmerkte ‘Reactienota zienswijzen bestemmingsplan ‘Augsbuurt – Steenharst 1’.
  3. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  01:53:27 - 01:57:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:57:27 - 01:57:50 - dhr. J.H. Lammering
  01:57:50 - 01:58:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:58:55 - 01:59:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:59:03 - 01:59:12 - dhr. A.A. Buwalda
  01:59:16 - 01:59:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:59:48 - 02:00:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:00:05 - 02:00:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:00:10 - 02:00:53 - dhr. J. Dekkema
  02:00:54 - 02:01:00 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:01:04 - 02:01:49 - dhr. J.H. Lammering
  02:01:49 - 02:01:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:02:00 - 02:02:41 - mw. D. Ferwerda
  02:02:43 - 02:02:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:02:57 - 02:04:12 - Burgemeester J. Kramer
  02:04:12 - 02:04:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:04:15 - 02:04:32 - mw. D. Ferwerda
  02:04:33 - 02:04:34 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:04:36 - 02:05:21 - Burgemeester J. Kramer
  02:05:22 - 02:05:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:05:24 - 02:05:44 - dhr. J.H. Lammering
  02:05:44 - 02:05:47 - dhr. J.H. Lammering
  02:05:47 - 02:06:46 - Burgemeester J. Kramer
  02:06:48 - 02:07:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:07:57 - 02:08:15 - dhr. J. Dekkema
  02:08:16 - 02:08:22 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:08:26 - 02:08:43 - dhr. A.A. Buwalda
  02:08:44 - 02:09:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:09:06 - 02:09:21 - weth. Koonstra
  02:09:22 - 02:09:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 9. 8

  1. De foarsitter slút om 21.38 oere de gearkomste.

  02:09:38 - 02:09:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter