Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

Begrotingsbehandeling

donderdag 9 november 2023

16:00 - 21:00
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.


  1. J. Postema / FNP: EHBO-sertifikaten
  2. S. Keizer / S!N: Brief ynwenner Kollum

  00:01:50 - 00:02:09 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:02:36 - 00:03:34 - dhr. J.J. Postema
  00:03:34 - 00:03:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:03:38 - 00:04:22 - weth. J.D. de Vries
  00:04:22 - 00:04:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:04:25 - 00:04:37 - dhr. J.J. Postema
  00:04:38 - 00:04:54 - weth. J.D. de Vries
  00:04:54 - 00:05:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:05 - 00:05:29 - dhr. S. Keizer
  00:05:30 - 00:05:42 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:42 - 00:06:10 - weth. Jouta
  00:06:10 - 00:06:13 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:06:16 - 00:06:23 - dhr. S. Keizer
  00:06:24 - 00:06:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:06:26 - 00:06:40 - weth. Jouta
  00:06:40 - 00:07:58 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 16.06​ oere.


  Ofwêzich mei kundskip: Dhr. J. Dekkema (ChristenUnie).

  00:06:46 - 00:07:58 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 3. 2

  Besluit

  De Ried hat de leden Torensma, Sytsma en Talsma beneamd ta kommisje Undersyk geloofsbrieven. Op harren advys hat de ried besletten om dhr. J.R. Buruma (Jan Roelof) (m) ta te litten as lid fan de ried fan de gemeente Noardeast-Fryslân. Dêrnei hat dhr. Buruma de belofte ôflein.

  00:07:26 - 00:07:58 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:07:58 - 00:08:28 - dhr. R.J. Torensma
  00:08:28 - 00:09:07 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:09:11 - 00:10:23 - dhr. S.K. Dijkstra,Griffier
  00:14:04 - 00:14:39 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 4. 3

  Besluit

  Agindapunt 6 wurdt as hammerpunt ôfdien.

  00:14:15 - 00:14:39 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 4

  Gjin bysûnderheden.

  00:14:29 - 00:14:39 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:14:41 - 00:15:08 - weth. Jouta
  00:15:09 - 00:16:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 5

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

  00:15:21 - 00:16:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 6

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (28)

  Besluit

  1. De raad heeft besloten:
  1. Het op 13 juli genomen besluitpunt 3 van het raadsbesluit 2023-133649 in te trekken.
  2. Een aanvullend krediet (activa) van € 216.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop en notariële afhandeling van de grondpositie van de Tennisclub Dokkum aan het Harddraverspark en deze incidentele kosten te onttrekken uit de algemene reserve.
  3. De begroting middels begrotingswijzigingsnummer 28 van 2023 aan te passen.

  00:15:25 - 00:16:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)
  tegen
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (2)

  Besluit

  De raad, met uitzondering van de PvdA-fractie, heeft de als zodanig gewaarmerkte Begroting 2024 vastgesteld.

  Moties

  Titel
  Moasje Betelberheid fan wenningen foar starters
  Motie Dierenwelzijnsbeleid
  00:15:34 - 00:16:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:16:46 - 00:18:49 - dhr. F. Breeuwsma
  00:18:49 - 00:19:01 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:19:01 - 00:22:06 - dhr. A.A. Buwalda
  00:22:08 - 00:22:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:22:20 - 00:26:00 - dhr. S. Keizer
  00:26:01 - 00:26:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:26:17 - 00:30:51 - mw. G.J. Schoorstra
  00:30:52 - 00:31:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:31:03 - 00:34:52 - dhr. K. de Jager
  00:34:53 - 00:34:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:35:01 - 00:38:14 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:38:16 - 00:38:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:38:38 - 00:43:02 - mw. G.T. Schaafstal
  00:43:02 - 00:43:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:43:09 - 00:44:19 - dhr. J.H. Lammering
  00:44:20 - 00:44:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:44:25 - 00:44:46 - dhr. J.H. Lammering
  00:44:46 - 00:44:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:44:57 - 00:48:40 - mw. J. van Midlum
  00:48:40 - 00:48:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:48:50 - 00:53:49 - mw. D. Ferwerda
  00:53:49 - 00:53:58 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:54:03 - 00:54:06 - mw. T. Admiraal
  00:54:14 - 00:58:17 - mw. T. Admiraal
  00:58:17 - 00:58:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:58:36 - 01:08:54 - weth. J.D. de Vries
  01:08:55 - 01:09:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:09:15 - 01:14:12 - weth. Koonstra
  01:14:13 - 01:14:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:14:26 - 01:17:28 - weth. Jouta
  01:17:29 - 01:17:34 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:17:37 - 01:17:39 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:17:39 - 01:19:16 - Wethouder Slijver
  01:19:18 - 01:19:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:19:29 - 01:20:37 - weth. Braaksma
  01:20:38 - 01:20:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:20:57 - 01:21:01 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:21:01 - 01:21:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:21:07 - 01:25:06 - dhr. F. Breeuwsma
  01:25:06 - 01:25:14 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:25:14 - 01:25:15 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:25:15 - 01:25:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:25:17 - 01:25:53 - dhr. S. Keizer
  01:25:54 - 01:25:55 - dhr. S. Keizer
  01:25:56 - 01:26:49 - mw. D. Ferwerda
  01:26:50 - 01:27:01 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:27:03 - 01:27:37 - dhr. S. Keizer
  01:27:39 - 01:27:49 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:27:49 - 01:32:41 - mw. G.J. Schoorstra
  01:32:41 - 01:32:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:32:48 - 01:33:20 - dhr. K. de Jager
  01:33:22 - 01:33:47 - dhr. F. Breeuwsma
  01:33:48 - 01:33:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:33:51 - 01:34:43 - dhr. K. de Jager
  01:34:43 - 01:34:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:34:49 - 01:36:04 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:36:05 - 01:36:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:36:10 - 01:36:19 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:36:19 - 01:36:27 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:36:33 - 01:36:41 - dhr. F. Breeuwsma
  01:36:43 - 01:38:38 - dhr. J.H. Lammering
  01:38:43 - 01:39:19 - mw. G.J. Schoorstra
  01:39:20 - 01:39:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:39:23 - 01:39:42 - dhr. J.H. Lammering
  01:39:42 - 01:39:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:39:45 - 01:40:11 - mw. G.J. Schoorstra
  01:40:13 - 01:40:14 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:40:14 - 01:42:16 - dhr. J.H. Lammering
  01:42:16 - 01:42:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:42:17 - 01:42:32 - dhr. S. Keizer
  01:42:33 - 01:42:55 - dhr. J.H. Lammering
  01:42:57 - 01:43:13 - dhr. S. Keizer
  01:43:13 - 01:43:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:43:15 - 01:43:59 - dhr. J.H. Lammering
  01:43:59 - 01:44:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:44:13 - 01:45:44 - mw. J. van Midlum
  01:45:44 - 01:45:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:45:49 - 01:46:32 - dhr. F. Breeuwsma
  01:46:32 - 01:46:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:46:33 - 01:48:02 - mw. J. van Midlum
  01:48:02 - 01:48:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:48:05 - 01:48:26 - dhr. J.H. Lammering
  01:48:26 - 01:48:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:48:29 - 01:48:48 - mw. J. van Midlum
  01:48:48 - 01:48:49 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:48:50 - 01:49:03 - dhr. J.H. Lammering
  01:49:04 - 01:49:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:49:15 - 01:50:11 - mw. D. Ferwerda
  01:50:12 - 01:50:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:50:25 - 01:50:28 - mw. T. Admiraal
  01:50:29 - 01:50:31 - mw. T. Admiraal
  01:50:34 - 01:52:16 - mw. T. Admiraal
  01:52:18 - 01:52:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:52:29 - 01:54:47 - weth. J.D. de Vries
  01:54:48 - 01:54:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:54:59 - 01:56:30 - weth. Koonstra
  01:56:32 - 01:56:34 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:56:41 - 01:57:09 - weth. Jouta
  01:57:10 - 01:57:11 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:57:20 - 01:57:45 - Wethouder Slijver
  01:57:46 - 01:58:09 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:58:09 - 01:58:51 - Wethouder Slijver
  01:58:51 - 01:59:12 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:05:41 - 02:06:16 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  02:06:16 - 02:06:42 - mw. G.T. Schaafstal
  02:06:42 - 02:08:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 9. 8

  De foarsitter slút ​om 18.08 oere de gearkomste.