Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 10 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal Kollum
Voorzitter
Dhr. J.G. Kramer
Toelichting

De raad komt bijeen in de raadszaal te Kollum. In verband met de coronamaatregelen is dit zonder publiek.

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra,
tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.
Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

Naar aanleiding van vragen van dhr. Van der Bent (CDA) over het paraplubestemmingsplan kleine windmolens, spreekt wethouder Hanemaaijer de verwachting uit dat dit bestemmingsplan in het laatste kwartaal 2021 naar de raad gestuurd kan worden.

Naar aanleiding van vragen van dhr. Braaksma (GBNF) over een herkenningspunt keerpunt op De Zijl, laat wethouder Boerema weten dat er een collegebrief naar de raad komt met daarin een brede schets van allerlei ontwikkelingen over de beleving van en in Dokkum.

00:00:22 - 00:01:34 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:01:38 - 00:02:34 - dhr. J.H. Lammering
00:02:35 - 00:02:41 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:02:44 - 00:03:10 - weth. E. Hanemaaijer
00:03:10 - 00:03:22 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:03:23 - 00:04:03 - dhr. J. Talsma
00:04:03 - 00:04:09 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:04:14 - 00:05:25 - weth. T. Berends
00:05:25 - 00:05:34 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:05:34 - 00:06:39 - dhr. W.A. van der Bent
00:06:40 - 00:06:47 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:06:47 - 00:07:46 - weth. E. Hanemaaijer
00:07:46 - 00:07:53 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:07:54 - 00:08:04 - mw. B.H. Wijbenga
00:08:05 - 00:08:57 - dhr. P.L. Braaksma
00:08:57 - 00:09:01 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:09:03 - 00:09:44 - weth. Breeuwsma
00:09:44 - 00:09:49 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:09:52 - 00:11:13 - dhr. P.L. Braaksma
00:11:14 - 00:11:20 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:11:25 - 00:12:51 - weth. J.E. Boerema
00:12:52 - 00:16:13 - Dhr. J. Kramer foarsitter

De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.43 oere.
Afwezig met kennisgeving: de heer K. de Jager (ChristenUnie) en mw. F.H. Reitsma-Hazelhoff (CDA).

Besluit

De agenda wordt vastgesteld met de volgende hamerstukken:
Agendapunt 5: Jaarstukken mobiliteitsbureau Jobinder;
Agendapunt 6: Jaarstukken Werk- en leerbedrijf NEF.

Aan de agenda worden de volgende moties vreemd toegevoegd:
10a. Motie vreemd – Milieu aspecten windmolens meewegen bij aanvraag;
10b. Motie vreemd – Biomassa;
10c. Motie vreemd – Kernenergie.

Op verzoek van het college wordt het Beleidskader Zonne-energie als eerste behandelpunt geagendeerd.

Wethouders Berends meldt dat de Perspectiefnota morgen, vrijdag 11 juni, naar de raad zal worden gestuurd.

00:16:20 - 00:16:56 - weth. T. Berends
00:16:56 - 00:17:58 - Dhr. J. Kramer foarsitter
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerstuk te behandelen.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de begroting 2022 en memo programmaplan van het
    Mobiliteitsbureau Jobinder.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de begroting
    2022 van het Mobiliteitsbureau Jobinder.

De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerstuk te behandelen.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting GR NEF 2022.
2. Over de ontwerpbegroting GR NEF 2022 geen zienswijze in te dienen.

Insprekers:
1. Bestuurder van Arlanta;
2. Bestuurder van Dockinga College;
3. Voorzitter CvB OVO / PJ Dalton.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit unaniem na amendering:
1. Kennis te nemen van de procesnotitie Scholenpark Dokkum.
2. Toekomstige investeringen in Scholenpark Dokkum te willen beoordelen door middel van
    een financiële onderbouwing inclusief dekkingsvoorstel en meerjarig perspectief.

01:02:13 - 01:07:31 - Inspreker raad
01:07:33 - 01:08:31 - mw. J.M. Klinkenberg
01:08:32 - 01:08:37 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:08:37 - 01:11:01 - Inspreker raad
01:11:01 - 01:11:03 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:11:05 - 01:11:49 - dhr. B. Visser
01:11:50 - 01:13:21 - Inspreker raad
01:13:21 - 01:13:22 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:13:31 - 01:16:33 - Inspreker raad
01:16:40 - 01:17:05 - dhr. W.A. van der Bent
01:17:06 - 01:17:07 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:17:11 - 01:17:46 - Inspreker raad
01:17:46 - 01:18:03 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:18:08 - 01:20:52 - Inspreker raad
01:20:53 - 01:21:17 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:21:21 - 01:26:29 - dhr. W.A. van der Bent
01:26:29 - 01:26:34 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:26:48 - 01:28:51 - mw. E. Vellinga
01:29:33 - 01:29:37 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:29:37 - 01:30:22 - mw. E. Vellinga
01:30:22 - 01:30:37 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:30:47 - 01:33:02 - mw. G.T. Schaafstal
01:33:03 - 01:33:09 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:33:23 - 01:35:57 - mw. B.H. Wijbenga
01:35:57 - 01:36:08 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:36:12 - 01:38:05 - mw. J.M. Klinkenberg
01:38:06 - 01:38:11 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:38:27 - 01:43:05 - dhr. A.J. Soepboer
01:43:06 - 01:43:11 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:43:12 - 01:44:39 - dhr. K.C. Merkus
01:44:42 - 01:44:52 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:44:59 - 01:51:53 - weth. J.D. de Vries
01:51:54 - 01:52:07 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:52:13 - 01:52:40 - mw. E. Vellinga
01:52:42 - 01:52:48 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:52:50 - 01:53:06 - dhr. W.A. van der Bent
01:53:06 - 01:53:14 - Dhr. J. Kramer foarsitter
01:53:14 - 01:53:22 - dhr. W.A. van der Bent
01:53:22 - 01:53:28 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:01:04 - 02:01:05 - dhr. W.A. van der Bent
02:01:05 - 02:01:08 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:01:09 - 02:07:04 - dhr. W.A. van der Bent
02:07:05 - 02:07:29 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:07:34 - 02:08:21 - dhr. K.C. Merkus
02:08:21 - 02:08:21 - dhr. W.A. van der Bent
02:08:39 - 02:08:42 - dhr. K.C. Merkus
02:08:45 - 02:08:47 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:08:48 - 02:08:54 - dhr. W.A. van der Bent
02:08:56 - 02:09:42 - dhr. K.C. Merkus
02:09:43 - 02:10:31 - dhr. W.A. van der Bent
02:10:32 - 02:10:34 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:10:34 - 02:10:36 - dhr. W.A. van der Bent
02:10:36 - 02:10:37 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:10:38 - 02:10:42 - dhr. W.A. van der Bent
02:10:42 - 02:10:43 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:10:43 - 02:10:51 - dhr. K.C. Merkus
02:10:51 - 02:10:54 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:10:54 - 02:11:24 - mw. G.T. Schaafstal
02:11:25 - 02:11:26 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:11:26 - 02:12:02 - dhr. K.C. Merkus
02:12:03 - 02:12:06 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:12:10 - 02:13:02 - dhr. J. Talsma
02:13:04 - 02:13:09 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:13:13 - 02:13:53 - mw. D. Ferwerda
02:13:55 - 02:14:05 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:14:08 - 02:15:35 - weth. J.D. de Vries
02:15:43 - 02:16:21 - dhr. W.A. van der Bent
02:16:22 - 02:16:25 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:16:25 - 02:17:01 - weth. J.D. de Vries
02:17:02 - 02:17:04 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:17:05 - 02:17:39 - dhr. W.A. van der Bent
02:17:39 - 02:17:39 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:17:42 - 02:17:49 - dhr. W.A. van der Bent
02:17:49 - 02:17:51 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:17:51 - 02:18:47 - weth. J.D. de Vries
02:18:47 - 02:18:49 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:18:52 - 02:19:12 - mw. E. Vellinga
02:19:16 - 02:19:30 - weth. J.D. de Vries
02:19:30 - 02:21:55 - Dhr. J. Kramer foarsitter
Resultaat stemming
Besluit

Het door de fracties van CDA, FNP, ALL, ELP-NEF en GBNF ingediende amendement, waarmee het voorgestelde besluitpunt is aangepast, krijgt verder geen steun en is daarmee met 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.

Resultaat stemming
Besluit

De raad besluit na amendering unaniem:
1. Kennis te nemen van de Nota kapitaalgoederen met hierin de doorrekening op
    het niveau Basis en op het niveau Laag voor wegen en groen, en voor gebouwen op
    conditiescore 3 en 4.
2. Het onderhoudsniveau voor de wegen en voor het groen vast te stellen op het niveau Basis, voor de gebouwen conditiescore 4, voor de kunstwerken, straatverlichting en baggeren een instandhoudingsniveau te hanteren.
3. Het effect van de financiële consequenties te tonen in de perspectiefnota en te verwerken in de begroting van 2022.
4. Bij de perspectiefnota een besluit te nemen in de voorstellen om de kosten voor het
    onderhoud en eventuele vervangingen te verlagen door bijvoorbeeld areaalvermindering of omvorming.

De door de fracties van PvdA en CU ingediende moties ‘Bomenbeleidsplan en biodiversiteit’ en ‘Natuurontwikkeling’ worden weer ingetrokken nadat wethouder Breeuwsma heeft gemeld dat de moties overbodig zijn en toegezegd dat er nog vóór de zomervakantie een collegebrief naar de raad gaat over biodiversiteit en bomenkap, incl. ambitieniveau.

Toezeggingen
Titel
Biodiversiteit en bomenkap, incl. ambitieniveau
02:26:41 - 02:29:23 - dhr. P.L. Braaksma
02:29:24 - 02:29:27 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:29:56 - 02:31:37 - dhr. A.R. van der Aar
02:31:39 - 02:31:43 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:32:04 - 02:36:41 - dhr. J.H. Lammering
02:36:41 - 02:36:46 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:37:09 - 02:38:49 - mw. T. Bosgraaf
02:38:49 - 02:38:53 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:39:02 - 02:39:51 - mw. R. Slijver
02:39:52 - 02:39:58 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:40:04 - 02:41:00 - dhr. J. Talsma
02:41:01 - 02:41:04 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:41:20 - 02:43:03 - dhr. J. Dekkema
02:43:04 - 02:43:08 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:43:18 - 02:44:18 - mw. J.M. Klinkenberg
02:44:19 - 02:44:24 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:44:35 - 02:45:26 - dhr. F.J. Klaver
02:45:27 - 02:45:37 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:45:43 - 02:49:38 - weth. T. Berends
02:49:38 - 02:49:43 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:49:51 - 02:51:38 - weth. Breeuwsma
02:51:39 - 02:51:59 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:51:59 - 02:52:28 - dhr. P.L. Braaksma
02:52:28 - 02:52:32 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:52:34 - 02:53:01 - dhr. J. Talsma
02:53:01 - 02:53:06 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:53:06 - 02:53:13 - dhr. J. Talsma
02:53:13 - 02:53:13 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:53:41 - 02:55:17 - dhr. A.R. van der Aar
02:55:19 - 02:55:28 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:55:39 - 02:56:49 - dhr. J.H. Lammering
02:56:50 - 02:57:12 - mw. R. Slijver
02:57:13 - 02:57:16 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:57:16 - 02:57:54 - dhr. J.H. Lammering
02:57:56 - 02:58:22 - mw. J.M. Klinkenberg
02:58:23 - 02:58:24 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:58:26 - 02:59:18 - dhr. J.H. Lammering
02:59:18 - 02:59:22 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:59:29 - 02:59:38 - mw. T. Bosgraaf
02:59:38 - 02:59:48 - Dhr. J. Kramer foarsitter
02:59:55 - 03:00:07 - mw. R. Slijver
03:00:08 - 03:00:10 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:00:16 - 03:00:52 - dhr. J. Talsma
03:00:53 - 03:00:54 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:01:08 - 03:02:23 - dhr. J. Dekkema
03:02:24 - 03:02:43 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:04:54 - 03:05:19 - dhr. J.H. Lammering
03:05:21 - 03:05:33 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:06:22 - 03:08:08 - weth. T. Berends
03:08:08 - 03:08:17 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:08:21 - 03:08:52 - weth. Breeuwsma
03:08:52 - 03:09:01 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:09:04 - 03:09:32 - dhr. J.H. Lammering
03:09:32 - 03:10:41 - Dhr. J. Kramer foarsitter
Resultaat stemming
Besluit

Een door de fracties van GBNF, ALL, S!N, FNP, CU, en CDA ingediend amendement waarmee de raad het voorgestelde besluitpunt 2 als volgt wijzigt:
2. Het onderhoudsniveau voor de wegen en voor het groen vast te stellen op het niveau Basis, voor de gebouwen conditiescore 4, voor de kunstwerken, straatverlichting en baggeren een instandhoudingsniveau te hanteren, wordt verder nog gesteund door ELP-NEF en VVD en is daarmee met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Wethouder Berends interpreteert het amendement als een streven naar niveau Basis, waar gefaseerd naartoe zal worden gegroeid.

Resultaat stemming
Besluit

De raad, met uitzondering van de fracties van FNP en ELP-NEF, besluit:
1. In te stemmen met de reacties zoals opgenomen in als zodanig gewaarmerkte ‘Reactienota Beleidskader Zonne-energie 2021 NF’.
2. Het als zodanig gewaarmerkte ‘Beleidskader Zonne-energie 2021 NF (7.0 definitieve versie)’ vast te stellen.

Een door de fractie van ELP-NEF ingediende motie ‘Veiligheid onderzoek voor plaatsen van grote hoeveelheden zonnepanelen’ wordt na beraadslaging weer ingetrokken.

Naar aanleiding van vragen van diverse raadsleden over artikelen in de media dat Fryslân qua capaciteit op het net op slot zou zitten, laat wethouder Hanemaaijer weten dat er in Noordoost Friesland nog ruimte is. De gevolgen zijn nog niet precies bekend, bij problemen zal de raad worden geïnformeerd.

Toezeggingen
Titel
(Brand)veiligheid zonnepanelen
00:18:01 - 00:18:03 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:18:03 - 00:19:06 - mw. M. vd Meij-Baron
00:19:08 - 00:19:21 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:19:24 - 00:23:12 - dhr. B. Koonstra
00:23:12 - 00:23:13 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:23:13 - 00:23:14 - dhr. B. Koonstra
00:23:14 - 00:23:15 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:23:15 - 00:23:16 - dhr. B. Koonstra
00:23:21 - 00:24:55 - mw. J.M. Klinkenberg
00:24:56 - 00:25:01 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:25:06 - 00:27:44 - mw. G.T. Schaafstal
00:27:45 - 00:27:53 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:27:59 - 00:31:10 - dhr. J. Talsma
00:31:11 - 00:31:19 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:31:23 - 00:32:34 - dhr. B. Visser
00:32:34 - 00:32:43 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:32:50 - 00:33:26 - dhr. W. van der Veen
00:33:27 - 00:33:45 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:33:48 - 00:35:26 - dhr. J. Dekkema
00:35:27 - 00:35:39 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:35:43 - 00:42:47 - weth. E. Hanemaaijer
00:42:47 - 00:43:13 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:43:13 - 00:45:56 - dhr. B. Koonstra
00:46:40 - 00:46:47 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:46:47 - 00:46:59 - dhr. B. Koonstra
00:46:59 - 00:47:06 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:47:07 - 00:48:41 - dhr. P.L. Braaksma
00:48:42 - 00:48:48 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:48:57 - 00:49:43 - mw. J.M. Klinkenberg
00:49:47 - 00:49:58 - dhr. J. Talsma
00:49:59 - 00:50:10 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:50:15 - 00:50:34 - mw. J.M. Klinkenberg
00:50:36 - 00:50:43 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:50:48 - 00:51:36 - mw. G.T. Schaafstal
00:51:37 - 00:52:14 - dhr. B. Koonstra
00:52:14 - 00:52:17 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:52:17 - 00:53:33 - mw. G.T. Schaafstal
00:53:36 - 00:53:39 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:53:46 - 00:54:35 - dhr. J. Talsma
00:54:36 - 00:54:39 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:54:45 - 00:56:18 - dhr. B. Visser
00:56:19 - 00:56:22 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:56:24 - 00:57:00 - dhr. W. van der Veen
00:57:00 - 00:57:03 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:57:17 - 00:58:05 - dhr. J. Dekkema
00:58:05 - 00:58:16 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:58:18 - 01:00:23 - weth. E. Hanemaaijer
01:00:23 - 01:02:10 - Dhr. J. Kramer foarsitter
Resultaat stemming
Besluit

Een door de fracties van FNP en S!N ingediend amendement ‘Opwekcapaciteit voor eigen gebruik’ wordt verder alleen nog gesteund door de ELP-NEF en is daarmee verworpen met 10 stemmen voor en 17 tegen.

In overleg met de Auditcommissie (zie ook bijgevoegd verslag) wordt, gezien het belang van de informatie voor raadsleden, geadviseerd in ieder geval bijlages 12 en 14 door te nemen:
12: Financieel gezond in de energietransitie Stedin;
14: AHC advies over het LTF project.
De overige bijlagen als extra achtergrondinformatie vindt u onder 10a.

Resultaat stemming
Besluit

De raad, met uitzondering van de fractie ALL, besluit:
1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen van het college om voor maximaal € 2.160.000 te investeren in cumulatief preferente aandelen van Stedin.
2. Een krediet van maximaal € 2.160.000 beschikbaar te stellen voor aankoop van preferente aandelen in Stedin en hiervoor de 16e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
3. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot de
volgende aan de raad overgelegde stukken inzake de investering in cumulatief preferente
Stedin aandelen: het rapport lange termijn financiering Stedin en de samenvattingen van de    rapporten van de AHC-adviseurs Rothschild & Co en Capitium.

Naar aanleiding van vragen van dhr. Van der Aar (VVD), laat wethouder Berends weten dat hij de raad proactief zal informeren bij belangrijke investeringen.

Moties
Titel
Waterstof
03:11:18 - 03:12:35 - dhr. S. Keizer
03:12:36 - 03:12:39 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:12:39 - 03:13:56 - dhr. B. Koonstra
03:13:56 - 03:13:59 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:14:01 - 03:14:32 - dhr. P.L. Braaksma
03:14:36 - 03:14:46 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:14:46 - 03:15:24 - mw. J.M. Klinkenberg
03:15:25 - 03:15:37 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:15:41 - 03:16:43 - dhr. J.H. Lammering
03:16:43 - 03:16:54 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:16:54 - 03:17:44 - dhr. J. Talsma
03:17:46 - 03:17:55 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:17:57 - 03:18:53 - dhr. A.R. van der Aar
03:18:53 - 03:19:02 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:19:03 - 03:19:27 - dhr. F.J. Klaver
03:19:28 - 03:19:32 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:19:32 - 03:19:34 - dhr. J. Dekkema
03:20:03 - 03:20:15 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:20:15 - 03:23:00 - weth. T. Berends
03:23:01 - 03:23:13 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:23:18 - 03:23:52 - dhr. B. Koonstra
03:23:54 - 03:24:03 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:24:10 - 03:25:16 - mw. J.M. Klinkenberg
03:25:17 - 03:25:22 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:25:31 - 03:26:19 - dhr. J.H. Lammering
03:26:19 - 03:26:28 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:26:29 - 03:27:20 - dhr. J. Talsma
03:27:20 - 03:27:22 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:27:22 - 03:27:32 - mw. J.M. Klinkenberg
03:27:32 - 03:27:32 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:27:45 - 03:28:26 - dhr. A.R. van der Aar
03:28:27 - 03:28:39 - Dhr. J. Kramer foarsitter
03:28:40 - 03:31:15 - weth. T. Berends
03:31:15 - 03:33:15 - Dhr. J. Kramer foarsitter
Resultaat stemming
Besluit

De door de fracties van PvdA en S!N ingediende motie “Stedin waterstof” waarin
het college wordt opgeroepen:
 aan Stedin in het kader van de energietransitie duidelijk te maken dat de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân het van groot belang vindt dat het onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande aardgasleidingen te benutten voor waterstof een grotere prioriteit moet hebben;
 de gemeenteraad te informeren over de reactie van Stedin op vernoemd verzoek,
wordt met steun van de fracties ELP-NEF, VVD, CDA, CU en FNP met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

Besluit

De raad heeft besloten deze motie vreemd door te schuiven naar It Beslút van 1 juli a.s.

Besluit

De raad heeft besloten deze motie vreemd door te schuiven naar It Beslút van 1 juli a.s.

Besluit

De raad heeft besloten deze motie vreemd door te schuiven naar It Beslút van 1 juli a.s.

De foarsitter slút om 23.02 oere de gearkomste.