Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Petear

donderdag 20 mei 2021

19:30 - 21:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A.R van der Aar
Toelichting

Er staan drie onderwerpen voor dit Petear op het programma. De raad wordt geïnformeerd over:
-  De Waddenvereniging;
-  Scholenpark Dokkum;
-  Woonprogramma en Thús Wonen.

De bijeenkomst kunt u volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl

Wilt u inspreken over een onderwerp of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mw. T. Toren, 0511 – 458813, t.toren@noardeast-fryslan.nl.

Uitzending

Agendapunten

De Waddenvereniging presenteert zich aan de gemeenteraad en informeert over onderwerpen die zowel de gemeente als het werk van de Waddenvereniging raken

Schoolbesturen en gemeente geven gezamenlijk gestalte aan een Scholenpark op de locatie Parklaan / Woudweg in Dokkum. In de presentatie wordt toegelicht welke gezamenlijke stappen er tot nu toe zijn gezet en wordt geschetst hoe het proces van visievorming, planvorming en realisatie er in grote lijnen uit komt te zien.

Woningcorporatie Thús Wonen informeert de raad over doelstellingen en strategische koers in het beleid voor 2021 -2030. Dit is de basis voor op te stellen uitvoeringsplannen. Belangrijke thema’s zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en inspelen op krimp.

Wat betreft het Woningbouwprogramma: de raad wordt meegenomen en geïnformeerd over de actuele stand van zaken, het verdere proces en wat dit concreet betekent voor plannen en initiatieven op de gemeentelijke woningmarkt.