Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Petear

Oud Papier

donderdag 9 september 2021

19:30 - 20:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
A.R. van der Aar
Toelichting

De bijeenkomst kunt u volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl

Wilt u inspreken of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mw. T. Toren, 0511 – 458813, t.toren@noardeast-fryslan.nl.

Uitzending

Agendapunten

Als gevolg van de herindeling wordt het oud papier in onze gemeente op verschillende manieren ingezameld. De gemeente heeft ook te maken met diverse afspraken met bij de inzameling betrokken vrijwilligersorganisaties. Met het vaststellen van nieuw beleid is het de bedoeling de inzameling van oud papier te harmoniseren. Dat wil zeggen: de inzameling in de hele gemeente op dezelfde manier uit te voeren. Dit vraagt om een zorgvuldig besluitvormingstraject.

In dit Petear wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de huidige inzameling van oud papier in de gemeente.
Op woensdag 29 september organiseert de gemeenteraad een hoorzitting over de toekomstige oud papierinzameling, hier wordt ruimte en gelegenheid geboden voor inspraak. Betrokkenen kunnen op deze avond meningen en standpunten delen met de gemeenteraad.

In It Debat op 7 oktober bespreekt de gemeenteraad mogelijke scenario’s voor de toekomstige oud papierinzameling en in It Beslút op 2 december zal besluitvorming plaatsvinden.