Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Petear

donderdag 17 juni 2021

19:30 - 21:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
W. van der Bent
Toelichting

De raad ontvangt over twee onderwerpen informatie:
1. Aanvraag regeling Volkshuisvesting.
2. Financiële stukken gemeente.

De raad vergadert digitaal.

De bijeenkomst kunt u volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Wilt u inspreken of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mw. T. Toren, 0511 – 458813, t.toren@noardeast-fryslan.nl.

Uitzending

Agendapunten

De raad krijgt ook de gelegenheid tot het stellen van vragen m.b.t. het Raadsvoorstel aanvraag regeling Volkshuisvesting. Dit raadsvoorstel staat voor 7 juli geagendeerd voor It Beslút (besluitvorming). Bij dit agendapunt is het raadsvoorstel met bijlagen toegevoegd.