Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Petear

Fysiek in raadszaal Kollum i.v.m. afscheid kinderburgemeester

donderdag 23 september 2021

19:30 - 21:30

Locatie
Raadszaal Kollum
Voorzitter
J. Kramer en K. Merkus
Toelichting

In de vergadering wordt afscheid genomen van Kinderburgemeester Marije Adema.

Daarnaast krijgt de raad deze avond informatie over:
- Proces en planning Omgevingsvisie;
- Participatiekader (Fryske aanpak).

De bijeenkomst kunt u volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Wilt u inspreken of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mw. T. Toren, 0511 – 458813, t.toren@noardeast-fryslan.nl.

Uitzending

Agendapunten

00:00:45 - 00:02:05 - Dhr. J. Kramer foarsitter

De ried nimt ôfskie fan de berneboargemaster. Neist in formeel ôfskie sil Marije Adema in presintaasje jaan oer har wurksumheden.

00:02:10 - 00:09:54 - Kinderburgemeester Marije Adema
00:09:54 - 00:10:06 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:10:12 - 00:16:29 - Burgemeester J. Kramer
00:16:42 - 00:17:14 - Dhr. J. Kramer foarsitter
00:17:14 - 00:23:58 - mw. F. Reitsma-Hazelhoff
00:40:29 - 00:40:40 - K. Merkus, voorz.

De Omgevingsvisie is in voorbereiding. Het is de bedoeling dat de huidige raad de Omgevingsvisie nog inspraakrijp verklaart. Proces en planning worden toegelicht.

00:41:02 - 00:41:51 - K. Merkus, voorz.
00:42:01 - 00:42:41 - weth. T. Berends
00:42:43 - 00:42:52 - K. Merkus, voorz.
00:47:07 - 00:48:10 - weth. T. Berends
00:48:11 - 00:48:19 - K. Merkus, voorz.

Verzoek aan de raadsleden: in verband met het gebruik van de Mentimeter graag de iPad meenemen

De Omgevingswet wil meer ruimte geven voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. Die betrokkenen doen mee en laten van zich horen: participatie. Gemeenten zijn verplicht participatiebeleid op te stellen. Maar participatie is breder dan alleen de Omgevingswet. Wat wordt het kader?

01:07:56 - 01:08:15 - K. Merkus, voorz.
01:20:58 - 01:21:34 - dhr. J.H. Lammering
01:21:35 - 01:21:41 - K. Merkus, voorz.
01:22:36 - 01:23:00 - dhr. B. Koonstra
01:25:18 - 01:25:31 - K. Merkus, voorz.
01:25:31 - 01:26:44 - dhr. W.A. van der Bent
01:28:09 - 01:28:18 - K. Merkus, voorz.
01:28:19 - 01:29:11 - mw. J.M. Klinkenberg
01:30:09 - 01:30:18 - K. Merkus, voorz.
01:30:20 - 01:31:25 - mw. F. Reitsma-Hazelhoff
01:32:40 - 01:32:45 - K. Merkus, voorz.
01:32:46 - 01:33:48 - mw. F. Reitsma-Hazelhoff
01:33:48 - 01:33:55 - K. Merkus, voorz.
01:33:55 - 01:35:01 - dhr. J.J. vander Tol
01:35:03 - 01:35:05 - K. Merkus, voorz.
01:35:31 - 01:36:07 - mw. R. Slijver
01:36:15 - 01:36:17 - K. Merkus, voorz.