Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Petear

Rioolwateronderzoek en nul-beleid (drugs)

woensdag 29 mei 2024

19:30 - 22:20
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
L. Vellinga
Toelichting

De raad krijgt informatie over coffeeshops in algemene zin, ervaringen met coffeeshops en de handhaafbaarheid ervan.
Ook ontvangt de raad informatie over de resultaten van het rioolwateronderzoek met betrekking tot drugsgebruik.


Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Bijlage: de uitnodiging en het programma. Dit programma staat ook hieronder aangegeven.
  De aangegeven tijden per spreker zijn inclusief vragen vanuit de raad.

 2. 2
  19.30 uur - Welkomstwoord van de voorzitter L. Vellinga
 3. 3
  19.35 uur - Inleiding door burgemeester Kramer
 4. 4

  De raad krijgt informatie over de resultaten van het rioolwateronderzoek inzake drugsgebruik, uitgevoerd door Wetterskip Fryslân. Daarbij wordt voorzien in een technische duiding.

 5. 5

  De raad wordt geïnformeerd over het duidingsonderzoek gebaseerd op de resultaten van het rioolwateronderzoek, uitgevoerd door het Trimbos Instituut. Zij plaatsen daarmee de resultaten in context ten aanzien van drugsgebruik. Daarmee wordt een duiding op de resultaten gepresenteerd in samenwerking met politie en lokale zorgpartners.

 6. 6

  De raad wordt geïnformeerd over de inspanningen van het Sociaal Domein in het tegengaan/verlagen van drugsgebruik. Met daarbij in het bijzonder project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.

 7. 7
  20.45 uur - Pauze
 8. 8

  De raad wordt geïnformeerd over coffeeshops in algemene zin en haar effecten.

 9. 9

  De raad wordt geïnformeerd over de ervaringen met coffeeshop(beleid) door de gemeente Leeuwarden. Daarin wordt aandacht besteed aan beleid, handhaving en samenwerking tussen coffeeshophouders en gemeente.

 10. 10

  De raad wordt geïnformeerd over lokale drugsproblematiek en gebruik, tezamen met haar visie op handhaafbaarheid van een potentieel toekomstige coffeeshop.

 11. 11
  22.20 uur Sluiting