Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Petear

donderdag 11 april 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
J. Talsma
Toelichting

Wilt u inspreken of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mevrouw S. Kooistra, (0519) 298802, s.kooistra@noardeast-fryslan.nl.


De raad komt bijeen in de raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2.De bijeenkomst is te volgen via:


- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:27 - 00:02:39 - Voorzitter J. Talsma
 2. 2

  De raad wordt meegenomen in de bewustwording hoe het is om laaggeletterd te zijn.

  00:02:31 - 00:02:39 - Voorzitter J. Talsma
  00:14:55 - 00:15:58 - dhr. R.J. Torensma
  00:18:23 - 00:18:40 - dhr. R.J. Torensma
  00:18:42 - 00:18:56 - dhr. D. Kooistra
  00:20:10 - 00:20:55 - dhr. J.J. Postema
  00:20:55 - 00:20:56 - Voorzitter J. Talsma
  00:21:42 - 00:22:05 - dhr. J.J. Postema
  00:23:20 - 00:23:35 - dhr. J.J. Postema
  00:26:19 - 00:27:04 - mw. J. van Midlum
  00:27:51 - 00:27:52 - Voorzitter J. Talsma
  00:27:53 - 00:28:13 - mw. J. van Midlum
  00:28:15 - 00:28:30 - Voorzitter J. Talsma
  00:28:34 - 00:29:37 - Voorzitter J. Talsma
  00:29:41 - 00:31:08 - weth. Koonstra
 3. 3

  De raad krijgt een toelichting op het paraplubestemmingsplan dat voorziet in een algemeen verbod in de gehele gemeente voor alle vormen van vergisting, zowel voor covergisting als mono-mestvergisting. In afwijking daarvan kan met een omgevingsvergunning medewerking worden verleend voor het oprichten van een mono-mestvergistingsinstallatie, indien die aan de beleidsregels voldoet. Op 18 april neemt de raad hierover een besluit.


  Na de presentatie zijn er drie insprekers voor dit onderwerp.

  00:29:53 - 00:31:08 - weth. Koonstra
  00:31:08 - 00:31:13 - Voorzitter J. Talsma
  00:31:23 - 00:39:45 - weth. Koonstra
  00:39:46 - 00:39:49 - Voorzitter J. Talsma
  00:39:49 - 00:39:50 - weth. Koonstra
  00:39:50 - 00:40:23 - Voorzitter J. Talsma
  00:40:23 - 00:47:45 - Voorzitter J. Talsma
  00:47:45 - 00:47:57 - Voorzitter J. Talsma
  00:48:01 - 00:48:35 - dhr. J.H. Lammering
  00:51:39 - 00:52:02 - dhr. J.H. Lammering
  00:52:05 - 00:52:07 - Voorzitter J. Talsma
  00:53:42 - 00:53:43 - Voorzitter J. Talsma
  00:53:43 - 00:53:53 - dhr. J.H. Lammering
  00:53:55 - 00:54:04 - Voorzitter J. Talsma
  00:54:04 - 00:54:36 - mw. G.J. Schoorstra
  00:54:36 - 00:56:07 - Voorzitter J. Talsma
  00:56:07 - 00:56:08 - Voorzitter J. Talsma
  00:56:10 - 00:56:27 - mw. G.J. Schoorstra
  00:56:27 - 00:57:05 - Voorzitter J. Talsma
  00:57:05 - 00:57:22 - Voorzitter J. Talsma
  00:57:30 - 01:04:00 - Inspreker raad
  01:04:00 - 01:04:03 - Voorzitter J. Talsma
  01:04:03 - 01:04:09 - Inspreker raad
  01:04:09 - 01:04:25 - Voorzitter J. Talsma
  01:04:28 - 01:06:03 - mw. D. Ferwerda
  01:06:05 - 01:06:15 - Voorzitter J. Talsma
  01:06:20 - 01:06:49 - dhr. J. Andringa
  01:06:49 - 01:06:56 - Voorzitter J. Talsma
  01:06:56 - 01:07:13 - mw. G.J. Schoorstra
  01:07:13 - 01:07:18 - Voorzitter J. Talsma
  01:07:22 - 01:07:23 - Voorzitter J. Talsma
  01:07:33 - 01:08:10 - weth. Koonstra
  01:08:11 - 01:08:39 - mw. D. Ferwerda
  01:08:43 - 01:09:19 - weth. Koonstra
  01:09:20 - 01:09:49 - mw. D. Ferwerda
  01:09:50 - 01:10:09 - weth. Koonstra
  01:10:10 - 01:10:20 - weth. Koonstra
  01:10:20 - 01:10:21 - Voorzitter J. Talsma
  01:10:21 - 01:10:58 - mw. D. Ferwerda
  01:10:58 - 01:11:02 - Voorzitter J. Talsma
  01:11:02 - 01:12:51 - weth. Koonstra
  01:12:51 - 01:13:39 - dhr. J. Andringa
  01:13:40 - 01:14:19 - weth. Koonstra
  01:14:21 - 01:14:35 - Voorzitter J. Talsma
  01:25:13 - 01:25:19 - Voorzitter J. Talsma
  01:25:35 - 01:25:48 - Voorzitter J. Talsma
  01:25:51 - 01:27:30 - weth. Koonstra
 4. 4

  De raad ontvangt informatie over de uitgangspunten van het parkeer- en verkeerscirculatieprogramma binnenstad Dokkum. Op 8 mei gaat de raad hierover in debat. Het uitgangspuntendocument stelt de verkeers- en parkeerdoelen vast. Op basis van het vastgestelde uitgangspuntendocument kunnen de vastgestelde doelen uitgewerkt worden naar een (samenhangend) maatregelenprogramma.

  01:26:53 - 01:27:30 - weth. Koonstra
  01:27:30 - 01:27:31 - Voorzitter J. Talsma
  01:27:31 - 01:28:14 - weth. Braaksma
  01:28:14 - 01:28:22 - Voorzitter J. Talsma
  01:45:38 - 01:45:43 - Voorzitter J. Talsma
  01:45:47 - 01:46:06 - dhr. L. Sijtsma
  01:46:31 - 01:46:34 - dhr. L. Sijtsma
  01:46:35 - 01:46:42 - dhr. L. Sijtsma
  01:46:44 - 01:46:59 - Voorzitter J. Talsma
  01:46:59 - 01:47:55 - mw. D. Ferwerda
  01:49:15 - 01:50:11 - mw. D. Ferwerda
  01:50:12 - 01:50:14 - Voorzitter J. Talsma
  01:50:14 - 01:50:49 - mw. D. Ferwerda
  01:51:28 - 01:51:32 - Voorzitter J. Talsma
  01:51:34 - 01:51:36 - Voorzitter J. Talsma
  01:51:38 - 01:52:11 - mw. T. Admiraal
  01:52:11 - 01:52:12 - Voorzitter J. Talsma
  01:52:15 - 01:52:37 - Voorzitter J. Talsma
  01:52:40 - 01:52:44 - Voorzitter J. Talsma
  01:52:46 - 01:53:18 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:54:21 - 01:54:52 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:55:37 - 01:56:13 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:56:54 - 01:57:01 - Voorzitter J. Talsma
  01:57:05 - 01:57:48 - dhr. J. Nutma
  01:57:49 - 01:57:53 - Voorzitter J. Talsma
  01:58:01 - 01:59:01 - dhr. A.A. Buwalda
  01:59:36 - 02:00:49 - dhr. A.A. Buwalda
  02:01:23 - 02:02:02 - dhr. A.A. Buwalda
  02:02:36 - 02:02:39 - dhr. A.A. Buwalda
  02:03:08 - 02:03:38 - dhr. A.A. Buwalda
  02:03:44 - 02:03:49 - Voorzitter J. Talsma
  02:03:51 - 02:04:21 - dhr. J. Dekkema
  02:04:31 - 02:04:54 - dhr. J. Dekkema
  02:04:56 - 02:04:58 - Voorzitter J. Talsma
  02:04:58 - 02:05:05 - Voorzitter J. Talsma
  02:05:09 - 02:05:31 - dhr. J.H. Lammering
  02:06:08 - 02:06:31 - dhr. J.H. Lammering
  02:06:31 - 02:06:38 - Voorzitter J. Talsma
  02:06:39 - 02:06:56 - dhr. J.H. Lammering
  02:06:56 - 02:07:01 - Voorzitter J. Talsma
  02:07:05 - 02:07:08 - Voorzitter J. Talsma
  02:07:13 - 02:07:48 - mw. D. Ferwerda
  02:07:55 - 02:08:04 - Voorzitter J. Talsma
  02:08:10 - 02:08:57 - weth. Braaksma
  02:08:57 - 02:09:54 - Voorzitter J. Talsma
 5. 5

  De raad krijgt informatie over drie projecten:
  - Renovatie en nieuwbouw gebouwen A en B gemeentehuis
  Dokkum
  - Samenvoegen gemeentewerven
  - Locatie gebiedsteams

  02:09:33 - 02:09:54 - Voorzitter J. Talsma
  02:09:55 - 02:10:42 - weth. Koonstra
  02:10:42 - 02:10:50 - Voorzitter J. Talsma
  02:29:08 - 02:29:17 - Voorzitter J. Talsma
  02:34:52 - 02:35:19 - dhr. S. Keizer
  02:35:49 - 02:35:50 - dhr. S. Keizer
  02:35:51 - 02:36:16 - dhr. S. Keizer
  02:36:28 - 02:36:47 - weth. Jouta
  02:36:48 - 02:36:49 - Voorzitter J. Talsma
  02:36:49 - 02:37:09 - dhr. S. Keizer
  02:37:10 - 02:37:12 - weth. Jouta
  02:37:38 - 02:37:39 - Voorzitter J. Talsma
  02:37:39 - 02:37:40 - Voorzitter J. Talsma
  02:37:40 - 02:38:15 - dhr. S. Keizer
  02:38:17 - 02:38:51 - dhr. S. Keizer
  02:38:53 - 02:38:56 - Voorzitter J. Talsma
  02:39:01 - 02:39:30 - weth. Koonstra
  02:39:32 - 02:39:38 - dhr. S. Keizer
  02:39:43 - 02:40:05 - weth. Koonstra
  02:40:07 - 02:40:15 - Voorzitter J. Talsma
  02:40:17 - 02:40:38 - dhr. D. Kooistra
  02:40:38 - 02:40:39 - Voorzitter J. Talsma
  02:41:10 - 02:41:15 - dhr. D. Kooistra
  02:41:19 - 02:41:30 - Voorzitter J. Talsma
  02:41:33 - 02:41:58 - dhr. A.A. Buwalda
  02:42:39 - 02:42:48 - dhr. A.A. Buwalda
  02:42:53 - 02:43:12 - Voorzitter J. Talsma
 6. 6

  02:43:01 - 02:43:12 - Voorzitter J. Talsma