Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Petear

donderdag 30 mei 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
F. Breeuwsma
Toelichting

Onderwerpen:
- Jaarstukken gemeente Noardeast-Fryslân
- Ontwikkelingen nieuwe vorm Integraal Huisvestingsprogramma (IHP)
- Bestemmingsplan 'Tusken de Fearten'
- Programma Dienstverlening


Wilt u inspreken of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de adjunct-raadsgriffier, mevrouw S. Kooistra, (0519) 298802, s.kooistra@noardeast-fryslan.nl.


De raad komt bijeen in de raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2.


De bijeenkomst is te volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  De raad krijgt informatie over de financiële verantwoording over het jaar 2023. Op 20 juni staat dit onderwerp besluitvormend op de agenda van de raad.

 3. 3

  De raad krijgt informatie over de ontwikkelingen om te komen tot een nieuw IHP.

 4. 4

  De raad wordt geïnformeerd over dit bestemmingsplan. Het is een plan voor de ontwikkeling van een landschappelijk opgezette wijk Tusken de Fearten, voor ten hoogste 30 woningen, ten westen van Dokkum op het perceel ten zuiden van de Birdaarderstraatweg. Op 5 juni staat de vaststelling van dit bestemmingsplan op de agenda van de raad.

 5. 5

  De raad krijgt informatie over dit programma waarin het gaat om kwaliteitsverbetering van de dienstverleningsprocessen. Op 5 juni wordt aan de raad een besluit voorgelegd om hier de financiële middelen beschikbaar voor te stellen.

 6. 6
  Sluiting