Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 7 maart 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
Johannes Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.


  1. J. Lammering / PvdA: Otter yn 'Tusken de Fearten''
  2. F. Meindertsma / FNP: Steat fan de bermen
  3. L. Sytsma / CDA: Beleid vrachtwagens in binnenstad

  00:00:03 - 00:00:07 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:00:07 - 00:00:47 - weth. Braaksma
  00:00:47 - 00:00:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:00:48 - 00:00:55 - dhr. L. Sijtsma
  00:00:55 - 00:00:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:00:56 - 00:01:04 - weth. Braaksma
  00:01:05 - 00:02:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.38 oere.

  00:01:48 - 00:02:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 3. 2

  Besluit

  Agindapunten 5, 6, 7, 8, 9 en 10 wurde as hammerpunten ôfdien.


  De folgjende moasjes frjemd wurde oan de wurklist tafoegd:
  13a Motie vreemd – Verlengen regeling tijdelijke terrasuitbreiding
  13b Moasje frjemd – De Stjer fan Noardeast-Fryslân
  13c Motie vreemd – Campagne ‘Kuikens in het land poes in de mand’
  13d Motie vreemd – Zonder geld geen gemeenten.

  00:01:49 - 00:02:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 4. 3

  Leden fan de ried en/of it kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de ried dwaan.


  Wethâlder Jouta lit witte dat de riedsleden it advys fan de Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. jûn meinimme kinne. MFC Burdaard komt as folget yn de Ried:
  - It Petear op 11 april
  - It Debat op 18 april, en
  - It Beslút op 23 maaie.  Fierder gjin bysûnderheden.

  00:02:21 - 00:02:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:02:31 - 00:03:17 - dhr. A.A. Buwalda
  00:03:17 - 00:03:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:03:30 - 00:04:07 - dhr. F. Breeuwsma
  00:04:07 - 00:04:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:04:16 - 00:04:41 - dhr. J. Talsma
  00:04:42 - 00:04:53 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:04:57 - 00:05:36 - dhr. J.H. Lammering
  00:05:36 - 00:05:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:50 - 00:06:42 - weth. J.D. de Vries
  00:06:44 - 00:06:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:06:58 - 00:08:15 - weth. J.D. de Vries
  00:08:15 - 00:08:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:08:28 - 00:10:22 - weth. Jouta
  00:10:22 - 00:12:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

  00:05:40 - 00:05:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:50 - 00:06:42 - weth. J.D. de Vries
  00:06:44 - 00:06:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:06:58 - 00:08:15 - weth. J.D. de Vries
  00:08:15 - 00:08:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:08:28 - 00:10:22 - weth. Jouta
  00:10:22 - 00:12:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 5

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft de als zodanig gewaarmerkte begroting 2024 van de Elan Onderwijsgroep goedgekeurd.

  00:10:42 - 00:12:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 6

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft de eerste wijziging van de Verordening leges 2024 vastgesteld.

  00:10:51 - 00:12:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 7

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het bestemmingsplan 'Easternijtsjerk - De Lyts Ein’ met identificatienummer
  NL.IMRO.1970.BpEnDeLytsEin-VA01 met de bijbehorende bestanden en de ondergrond
  BGT 2023-08-02 conform voorstel gewijzigd vast te stellen.
  2. Voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te
  stellen.

  00:10:58 - 00:12:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 9. 8

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ie - De Koarte Bún 1’ ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening vast te stellen.

  00:11:05 - 00:12:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 10. 9

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het bestemmingsplan ‘verplaatsing woning Kleasterdyk 1 Wânswert’,
  NL.IMRO.1970.BpWsPatroanswei-ON01 (na vaststelling
  NL.IMRO.1970.BpWsPatroanswei-VA01) vast te stellen.
  2. Voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  00:11:11 - 00:12:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 11. 10

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Noardeast-Fryslân 2024 vastgesteld.

  00:11:20 - 00:12:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  1. De raad heeft het als zodanig gewaarmerkte Strategisch beleidskader Welzijn voor de gemeente Noardeast-Fryslân vastgesteld.  Nei oanlieding fan fragen oer de monitoring en evaluaasje, lit wethâlder De Vries witte:
  - 2 x per jier mûnlinge ynformaasje;
  - regulier fia de P&C-syklus;
  periodyk yn it Petear (kwantitatyf en kwalitatyf).

  00:11:28 - 00:12:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:12:10 - 00:13:13 - dhr. J. Dekkema
  00:13:14 - 00:13:27 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:13:27 - 00:13:58 - dhr. J.H. Lammering
  00:13:58 - 00:14:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:14:10 - 00:14:28 - mw. J. van Midlum
  00:14:29 - 00:14:32 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:14:39 - 00:16:33 - mw. M. van der Staal
  00:16:33 - 00:16:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:16:42 - 00:17:21 - dhr. D. Kooistra
  00:17:21 - 00:17:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:17:37 - 00:21:49 - dhr. J.R. Buruma
  00:21:49 - 00:22:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:22:09 - 00:27:42 - weth. J.D. de Vries
  00:27:42 - 00:28:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 13. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft het als zodanig gewaarmerkte regioplan ‘De Fryske oanpak Beschermd wonen vanaf 2022’ vastgesteld.  Wethâlder De Vries sil de Ried goed op ‘e hichte hâlde, ek as it (finansjeel) net goed giet.

  00:28:08 - 00:28:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:28:47 - 00:29:29 - dhr. D. Kooistra
  00:29:29 - 00:29:41 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:29:41 - 00:30:45 - dhr. J.J. Postema
  00:30:45 - 00:30:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:30:52 - 00:32:01 - dhr. J. Dekkema
  00:32:02 - 00:32:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:32:17 - 00:33:22 - mw. J. van Midlum
  00:33:23 - 00:33:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:33:33 - 00:34:11 - mw. M. van der Staal
  00:34:12 - 00:34:22 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:34:24 - 00:36:49 - weth. J.D. de Vries
  00:36:49 - 00:38:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 14. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  Vast te stellen het Besluit van de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân houdende delegatie van besluitvorming ten aanzien van de vaststelling van bepaalde onderdelen van het gemeentelijk omgevingsplan aan het college.  Wethâlder Koonstra sil de Ried op ‘e hichte hâlde fan oanpassingen oan it Omgevingsplan.

  00:37:13 - 00:38:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:48:21 - 00:48:40 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:48:59 - 00:50:18 - dhr. F. Breeuwsma
  00:50:18 - 00:50:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:50:24 - 00:50:27 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:50:27 - 00:50:40 - dhr. J. Dekkema
  00:50:41 - 00:51:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:51:11 - 00:52:12 - weth. Koonstra
  00:52:12 - 00:52:44 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 15. 13.a

  Besluit

  De door de fractie van BVNL ingediende motie ‘Verlengen regeling tijdelijke
  terrasuitbreiding’ waarin het college wordt opgedragen:
  - de regeling tijdelijke terrasuitbreidingaan te houden totdat het nieuwe
  terrassenbeleid is vastgesteld,
  wordt met algemene stemmen aangenomen.  Wethâlder Koonstra lit witte dat it hjoeddeistige ‘coronabelied’ jildich bliuwt oant in jier nei it fêststellen fan it nije terrassebelied, dus yn 2024 en 2025.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd - Verlenging regeling tijdelijke terrasuitbreiding
  00:52:30 - 00:52:44 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:52:44 - 00:56:12 - dhr. J. Talsma
  00:56:12 - 00:56:13 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:56:22 - 00:58:15 - weth. Koonstra
  00:58:17 - 00:58:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:58:31 - 00:58:42 - dhr. F. Breeuwsma
  00:58:43 - 00:58:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:58:58 - 00:59:17 - dhr. J. Dekkema
  00:59:18 - 00:59:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:59:30 - 00:59:47 - dhr. J.H. Lammering
  00:59:48 - 00:59:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:59:59 - 01:00:48 - mw. M. vd Meij-Baron
  01:00:48 - 01:00:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:00:55 - 01:01:34 - mw. G.J. Schoorstra
  01:01:35 - 01:01:44 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:01:44 - 01:02:57 - weth. Koonstra
  01:02:58 - 01:03:39 - mw. D. Ferwerda
  01:03:39 - 01:03:58 - weth. Koonstra
  01:03:58 - 01:04:07 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:04:13 - 01:04:36 - dhr. F. Breeuwsma
  01:04:36 - 01:04:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:04:39 - 01:04:51 - weth. Koonstra
  01:04:52 - 01:04:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:04:58 - 01:05:27 - dhr. J.H. Lammering
  01:05:28 - 01:05:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:05:31 - 01:05:44 - weth. Koonstra
  01:05:45 - 01:05:49 - weth. Koonstra
  01:05:49 - 01:05:57 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:06:00 - 01:07:12 - dhr. J. Talsma
  01:07:13 - 01:07:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:10:29 - 01:10:49 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:10:49 - 01:10:52 - dhr. J. Talsma
  01:10:52 - 01:11:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 16. 13.b

  Besluit

  De troch de fraksje fan de FNP yntsjinne moasje ‘De Stjer fan Noardeast-Fryslân’ dêr’t it
  kolleezje yn fersocht wurdt:
  - de Stjer fan Noardeast-Fryslân as earepinning in plak te jaan yn ús gemeente;
  - de Stjer fan Noardeast-Fryslân yn sa’n foarm te jitten dat immen in moai oantinken kriget;
  - út te wurkjen wannear’t immen hjirfoar yn oanmerking komt, mar dit yn elts gefal te
  keppeljen oan in prestaasje op it maatskiplik, sosjaal, ekonomysk, wittenskiplik, sportyf,
  kultureel, natoer gebiet;
  - de kosten te heljen út de representaasjekosten;
  - in beoardielingskommisje te foarmjen, foarsitten troch de boargemaster, dy’t de Stjer takent;
  - de Ried hjiroer te ynformearjen,
  wurdt mei algemiene stimmen oannaam.  Pfh. Kramer lit witte dat de earepinning oanfullend is op de keninklike ûnderskieding

  Moties

  Titel
  Moasje frjemd - Stjer fan Noardeast-Fryslân
  01:11:09 - 01:11:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:11:29 - 01:13:21 - mw. F. Meindertsma
  01:13:21 - 01:14:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:14:25 - 01:14:45 - mw. D. Ferwerda
  01:14:45 - 01:14:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:14:55 - 01:15:26 - dhr. J. Dekkema
  01:15:27 - 01:15:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:15:37 - 01:16:10 - dhr. J.H. Lammering
  01:16:12 - 01:16:16 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:16:22 - 01:16:24 - mw. G.J. Schoorstra
  01:16:25 - 01:16:50 - mw. M. vd Meij-Baron
  01:16:50 - 01:16:53 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:16:57 - 01:17:59 - mw. G.J. Schoorstra
  01:18:03 - 01:18:21 - dhr. J.H. Lammering
  01:18:23 - 01:18:24 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:18:27 - 01:18:42 - mw. G.J. Schoorstra
  01:18:44 - 01:18:57 - dhr. J.H. Lammering
  01:18:57 - 01:18:58 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:18:58 - 01:18:59 - dhr. J.H. Lammering
  01:18:59 - 01:19:00 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:19:00 - 01:19:12 - mw. G.J. Schoorstra
  01:19:12 - 01:19:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:19:18 - 01:19:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:19:29 - 01:19:48 - mw. G.J. Schoorstra
  01:19:51 - 01:20:12 - dhr. J.H. Lammering
  01:20:12 - 01:20:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:20:24 - 01:22:32 - mw. J. van Midlum
  01:22:33 - 01:22:40 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:22:47 - 01:24:07 - mw. F. Meindertsma
  01:24:09 - 01:24:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:24:23 - 01:25:13 - mw. F. Meindertsma
  01:25:13 - 01:25:22 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:28:43 - 01:29:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:29:03 - 01:29:40 - mw. F. Meindertsma
  01:29:40 - 01:29:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:29:54 - 01:30:23 - mw. G.J. Schoorstra
  01:30:23 - 01:30:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 17. 13.c

  Besluit

  De door de fractie van de PvdA ingediende motie ‘Campagne ‘kuikens in het land poes in de
  mand’ waarin het college wordt opgeroepen:
  - de campagne ‘kuikens in het land poes in de mand’ te ondersteunen door het plaatsen van
  een bericht op de gemeentepagina met daarin de noodzaak om aan de campagne deel te
  nemen;
  - de raad hierover op de hoogte te houden,
  wordt met algemene stemmen aangenomen.  Wethâlder Jouta jout oan dat dizze kampanje ek de kommende jierren fierd wurde sil en dat de kommunikaasje sawol analooch as digitaal wêze sil

  Moties

  Titel
  Motie vreemd - Campagne ‘kuikens in het land poes in de mand’
  01:30:41 - 01:30:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:30:54 - 01:32:37 - dhr. J.H. Lammering
  01:32:37 - 01:32:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:32:47 - 01:33:38 - weth. Jouta
  01:33:38 - 01:33:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:33:50 - 01:34:25 - mw. M. van der Staal
  01:34:26 - 01:34:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:34:33 - 01:34:58 - dhr. J. Talsma
  01:34:59 - 01:35:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:35:10 - 01:35:55 - dhr. J. Andringa
  01:35:56 - 01:36:19 - dhr. J. Dekkema
  01:36:20 - 01:36:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:36:36 - 01:37:15 - mw. J. van Midlum
  01:37:17 - 01:37:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:37:36 - 01:38:01 - mw. G.J. Schoorstra
  01:38:01 - 01:38:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:38:20 - 01:38:52 - weth. Jouta
  01:38:53 - 01:39:01 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:39:05 - 01:39:20 - dhr. J.H. Lammering
  01:39:21 - 01:39:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:40:01 - 01:42:22 - mw. G.J. Schoorstra
  01:42:22 - 01:42:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:42:34 - 01:43:00 - dhr. F. Breeuwsma
  01:43:02 - 01:43:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:43:19 - 01:44:36 - weth. J.D. de Vries
  01:44:37 - 01:45:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 18. 13.d

  Besluit

  De door de fracties van CDA, FNP, S!N, ChristenUnie, BVNL, PvdA, Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân en VVD ingediende motie ‘Zonder geld geen gemeenten’ waarin het nieuw te vormen Kabinet wordt opgeroepen in het regeerakkoord te regelen dat:
  - gemeenten de belangrijke maatschappelijke opgaven kunnen realiseren door hiervoor voldoende geld beschikbaar te stellen;
  - gemeenten structureel over voldoende middelen beschikken via het gemeentefonds door bijvoorbeeld afschaffing van de opschalingskorting, voortzetten van de bestaande financieringssystematiek en indexering van de fondsen passend bij echte (stijgende) kosten op wettelijke (zorg)taken ;
  - gemeenten sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen;
  - gemeenten nooit meer in een situatie terecht kunnen komen waarbij wel de taken, maar niet de benodigde middelen bij de gemeenten terechtkomen;
  - de interbestuurlijke (financiële) verhoudingen op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking worden hersteld en verankerd;
  - in lijn met ‘elke regio telt’ de ongewenste stapeling van negatieve effecten van rijksbeleid voor plattelandsgemeenten in het noorden stopt;


  en waarin de griffie wordt verzocht:
  - deze motie ter kennis te brengen van de informateur en onderhandelende partijen namens de gemeente Noardeast-Fryslân;
  - deze motie ter kennis te brengen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken;
  - deze motie in kopie te sturen aan het actiecomité ‘Raden in verzet’ via
  radeninverzet@gmail.com,
  wordt met algemene stemmen aangenomen

  Moties

  Titel
  Motie vreemd - Zonder geld geen gemeenten
  01:44:47 - 01:45:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 19. 14

  De foarsitter slút om 21.21oere de gearkomste.

  01:44:51 - 01:45:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter