Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 18 januari 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
De heer J.G. Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.


Aansluitend aan It Beslút zat It Debat om wel/niet een locatiescan te starten voor een permanente opvanglocatie (AZC) in Dokkum plaatsvinden. Een exacte tijd van aanvang is niet aan te geven.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle. Gjin bysûnderheden. 


  1. J. Lammering / PvdA: Bomenkap Holwert

  00:01:51 - 00:02:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:02:11 - 00:03:01 - dhr. J.H. Lammering
  00:03:01 - 00:03:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:03:05 - 00:04:44 - weth. Jouta
  00:04:44 - 00:04:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:04:51 - 00:05:14 - dhr. J.H. Lammering
  00:05:14 - 00:05:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:15 - 00:05:20 - dhr. J.H. Lammering
  00:05:21 - 00:05:22 - dhr. J.H. Lammering
  00:05:23 - 00:05:47 - weth. Jouta
  00:05:47 - 00:05:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:53 - 00:06:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.34​ oere.

  00:06:11 - 00:06:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 3. 2

  Besluit

  Agindapunt 5 wurdt as hammerpunt ôfdien.

  00:06:19 - 00:06:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 4. 3

  Leden fan de Ried en/of it Kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de Ried dwaan. Gjin bysûnderheden.

  00:06:34 - 00:06:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:06:51 - 00:07:16 - weth. Koonstra
  00:07:18 - 00:09:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

  00:07:52 - 00:09:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 5

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft benoemd als lid van de Gemeentelijke Adviescommissie Fryslân:
  M. Visser, architect;
  F. Hoekstra, architect;
  A.-G. de vries, architect;
  Tj. Van de Lune, architect;
  K. Zigtman, architect;
  J. Nauta, architect;
  T. Smits, architect;
  B. Zantman, architect;
  Th. Hoek, stedenbouwkundige;
  N. Ruijter, stedenbouwkundige;
  H. Goudswaard, stedenbouwkundige;
  S. Tillema, architectuurhistoricus;
  M. van der Heide, architectuurhistoricus;
  D. Wendt, architectuurhistoricus;
  K. Holstein, restauratie architect;
  A. de Leur-Bruijn, restauratie architect;
  B. Kuit, restauratie architect;
  M. Berenschot, restauratie architect;
  C. Versloot, monumentenadviseur;
  S. Gall, landschapsarchitect;
  A. Nauta, landschapsarchitect;
  B. Daan, landschapsarchitect;
  A. Garrelts, landschapsarchitect;
  A. W. Siebenga, burgerlid;
  G. Terpstra, burgerlid;
  S. Beerda, burgerlid;
  P. Faber, burgerlid;
  Joh. Hobma, scheepsbouwdeskundige;
  G. Boschloo, architect;
  R. Bremer, architect;
  M. Eskens, architectuurhistoricus;
  W. Kingma, architect;
  S. Stienstra, architect;
  G. Timmer, monumentenadviseur;
  J. de vries, architect;
  J. van Zellingen, architect.

  00:08:01 - 00:09:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. De aflossing van de lening met betrekking tot geldleningsovereenkomst tussen de Bank Nederlandse Gemeenten en de stichting Multifunctioneel Centrum Burdaard ad € 1.025.250 ten laste te brengen van de Algemene reserve ter dekking van risico’s.
  2. De begroting hierop aan te passen met begrotingswijzigingsnummer 6.  Wethâlder Jouta lit witte dat hja der op oanstjoere sil dat de gemeente sa koart moogilk eigner fan it pân wêze sil, der sil sa gau mooglik in oare oplossing socht wurde.

  00:08:06 - 00:09:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:09:25 - 00:10:21 - dhr. L. Sijtsma
  00:10:21 - 00:10:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:10:35 - 00:11:57 - weth. Jouta
  00:11:58 - 00:12:39 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Naast de urgentieverordening geen aanvullende instrumenten op te nemen in de huisvestingsverordening.
  2. Eind 2024 een besluit te nemen over het vaststellen van de urgentieverordening.
  3. In een later stadium een besluit te nemen over het opnemen van regels in het
  omgevingsplan over te realiseren categorieën woningen.  Wethâlder Koonstra jout oan dat de Ried ynformearre wurde sil as de ynset fan oare ynstruminten nedich wêze mocht.

  00:12:20 - 00:12:39 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:12:43 - 00:15:01 - mw. G.J. Schoorstra
  00:15:01 - 00:15:12 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:15:15 - 00:15:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:15:18 - 00:16:29 - dhr. J.H. Lammering
  00:16:31 - 00:16:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:16:40 - 00:17:01 - dhr. J. Dekkema
  00:17:01 - 00:17:11 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:17:17 - 00:18:00 - dhr. J. Nutma
  00:18:00 - 00:18:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:18:10 - 00:21:11 - weth. Koonstra
  00:21:13 - 00:21:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 9. 8

  De foarsitter slút ​om 19.49 oere de gearkomste.

  00:21:40 - 00:21:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter