Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 18 april 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.


  1. M. Van der Staal / S!N: Fries Leesoffensief;
  2. S. Keizer / S!N: Meedoen-pas Arriva;
  3. J. Lammering / PvdA: Verzuim leerplicht;
  4. J. Lammering / PvdA: Limiet op aantallen vee.


  Gjin bysûnderheden.

  00:00:36 - 00:00:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:01:01 - 00:01:32 - mw. M. van der Staal
  00:01:33 - 00:01:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:01:40 - 00:02:33 - weth. Jouta
  00:02:33 - 00:02:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:02:47 - 00:03:43 - dhr. S. Keizer
  00:03:44 - 00:03:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:03:53 - 00:05:12 - weth. J.D. de Vries
  00:05:12 - 00:05:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:26 - 00:06:00 - dhr. J.H. Lammering
  00:06:01 - 00:06:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:06:06 - 00:07:37 - weth. J.D. de Vries
  00:07:37 - 00:07:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:07:46 - 00:08:25 - dhr. J.H. Lammering
  00:08:26 - 00:08:33 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:08:34 - 00:08:56 - weth. Koonstra
  00:08:56 - 00:08:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:08:59 - 00:09:17 - dhr. J.H. Lammering
  00:09:17 - 00:09:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:09:18 - 00:09:36 - weth. Koonstra
  00:09:36 - 00:09:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:09:37 - 00:09:57 - dhr. J.H. Lammering
  00:09:57 - 00:11:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.39 oere.


  Ofwêzich mei kundskip:
  Mefr. A.C.F. Admiraal (PvdA), dhr. M. de Boer (S!N), dhr. J. Talsma (BVNL).

  00:10:10 - 00:11:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 3. 2

  Besluit

  Agindapunt 5 wurdt as hammerpunt ôfdien.


  De folgjende moasje frjemd wurdt oan de wurklist tafoegd:
  9a Motie vreemd – Natuurvriendelijk isoleren.

  00:10:32 - 00:11:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 4. 3

  Leden fan de ried en/of it kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de ried dwaan.


  Gjin bysûnderheden.

  00:11:13 - 00:11:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:11:25 - 00:18:03 - weth. J.D. de Vries
  00:18:03 - 00:19:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

  00:18:11 - 00:19:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 5

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten op het ontwerp wijzigingsbesluit van de Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022 geen zienswijze in te dienen.

  00:18:20 - 00:19:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 6

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen. Op verzoek van een raadslid wordt dit een bespreekpunt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het structurele effect van de ontwerpbegroting FUMO 2025 mee te nemen bij het opstellen van de kadernota.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2025.


  Wethâlder Jouta dielt mei dat útsocht wurde sil oft de gemeente bepaalde taken sels dwaan kin. Hja sil de Ried op ‘e hichte hâlde by takomstige ûntwikkelingen fan de FUMO.

  00:18:29 - 00:19:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:19:10 - 00:22:57 - mw. M. van der Staal
  00:22:58 - 00:23:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:23:12 - 00:24:16 - dhr. L. Sijtsma
  00:24:17 - 00:24:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:24:29 - 00:26:59 - dhr. J. Dekkema
  00:27:00 - 00:27:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:27:09 - 00:27:44 - mw. G.T. Schaafstal
  00:27:45 - 00:27:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:28:12 - 00:33:45 - weth. Jouta
  00:33:45 - 00:33:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:33:56 - 00:34:46 - mw. M. van der Staal
  00:34:46 - 00:34:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:34:55 - 00:35:27 - dhr. J. Dekkema
  00:35:28 - 00:35:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:35:36 - 00:36:20 - mw. G.T. Schaafstal
  00:36:21 - 00:36:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:36:32 - 00:37:04 - mw. D. Ferwerda
  00:37:04 - 00:37:09 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:37:16 - 00:38:45 - weth. Jouta
  00:38:45 - 00:39:53 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 7

  Besluit

  De raad heeft besloten de volgende leden te benoemen tot lid van de commissie van stemopneming:
  a. Mevr. M. van der Staal;
  b. Dhr. D. van der Meulen.


  De raad heeft met algemene stemmen besloten met ingang van 18 april 2024 voor een periode van 6 jaar:
  1. De heer I. van Slooten te Assen te benoemen als lid en voorzitter van de Rekenkamer Noardeast-Fryslân.
  2. De heren A. Brander te Leeuwarden en E. de Haan te Hoogezand te benoemen als leden van Rekenkamer Noardeast-Fryslân.


  De hearen Van Slooten en Brander hawwe de belofte yn it Frysk ôflein, de heer De Haan in het Nederlands.

  00:39:08 - 00:39:53 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:39:55 - 00:41:11 - dhr. J.J. Postema
  00:41:12 - 00:41:13 - dhr. J.J. Postema
  00:44:44 - 00:45:27 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:46:43 - 00:46:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:49:08 - 00:49:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:49:30 - 00:49:41 - mw. M. van der Staal
  00:49:41 - 00:50:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:50:38 - 00:52:29 - dhr. S.K. Dijkstra,Griffier
  00:52:31 - 00:52:42 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:03:38 - 01:04:58 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (23)
  tegen
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (3)

  Besluit

  De raad, met uitzondering van de fracties van PvdA en VVD, heeft besloten:
  1. Geen wensen en bedenkingen uit te spreken ten aanzien van de deelname aan DataFryslân in de vorm van een Hub-lidmaatschap.
  2. Vanaf 2025 het benodigde resterende bedrag van € 16.245 structureel beschikbaar te stellen voor deelname aan DataFryslân.
  3. Het bedrag van € 16.245,- te verwerken in de begroting van 2025.


  Nei oanlieding fan in fraach fan mefr. Van Midlum (GB) oer in evaluaasje, seit wethâlder Koonstra ta dat der in tuskenrapportaazje komme sil.

  Toezeggingen

  Titel
  Tussenrapportage deelname aan coöperatie DataFryslân
  01:04:06 - 01:04:58 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:04:58 - 01:06:56 - mw. D. Ferwerda
  01:06:57 - 01:08:53 - dhr. J.D. van der Schaaf
  01:08:55 - 01:09:53 - dhr. K. de Jager
  01:09:53 - 01:09:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:10:01 - 01:11:51 - mw. G.T. Schaafstal
  01:11:51 - 01:11:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:12:03 - 01:13:18 - mw. J. van Midlum
  01:13:18 - 01:13:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:13:28 - 01:14:34 - mw. M. van der Staal
  01:14:34 - 01:14:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:14:45 - 01:15:40 - dhr. L. Sijtsma
  01:15:41 - 01:15:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:15:55 - 01:18:45 - weth. Koonstra
  01:18:45 - 01:18:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:19:02 - 01:19:32 - mw. G.T. Schaafstal
  01:19:33 - 01:19:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:19:46 - 01:20:50 - mw. J. van Midlum
  01:20:50 - 01:20:58 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:21:00 - 01:21:04 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:21:04 - 01:21:37 - weth. Koonstra
  01:21:38 - 01:22:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (26)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Het ‘paraplubestemmingsplan covergisting en mono-mestvergisting’ met identificatienummer NL.IMRO.1970.BpVergisting-VA01 met de bijbehorende bestanden en de ondergrond BGT 2021-03-06 gewijzigd vast te stellen.
  2. De als zodanig gewaarmerkte ‘Reactienota zienswijzen covergisting en mono-mestvergisting’ vast te stellen.
  3. In samenwerking met de indieners van de zienswijzen te zoeken naar maatwerkoplossingen voor hun bestaande covergistingsinstallatie.
  4. Voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
  5. De als zodanig gewaarmerkte ‘Beleidslijn mestvergistingsinstallaties’ vast te stellen.
  6. De ‘Beleidsregels mono-mestvergistingsinstallaties Noardeast-Fryslân 2024’ voor kennisgeving aan te nemen.


  Nei oanlieding fan in fersyk fan mefr. Schoorstra (CDA), lit wethâlder Koonstra witte dat hy it petear oangean sil mei de eigners fan de besteande cofergisters.

  Ingekomen stukken extern

  Onderwerp
  Brief over Paraplu-bestemmingsplan mest- en covergisting NE-Fryslân (Wadstroom BV)
  01:22:06 - 01:22:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:22:50 - 01:27:11 - mw. G.J. Schoorstra
  01:27:11 - 01:27:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:27:20 - 01:27:43 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:27:43 - 01:27:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:27:56 - 01:27:57 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:27:59 - 01:28:41 - dhr. J. Andringa
  01:28:42 - 01:29:40 - dhr. J. Dekkema
  01:29:40 - 01:29:44 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:29:54 - 01:31:37 - dhr. J.H. Lammering
  01:31:37 - 01:31:39 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:31:46 - 01:33:01 - mw. J. van Midlum
  01:33:02 - 01:33:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:33:13 - 01:34:00 - mw. M. van der Staal
  01:34:00 - 01:34:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:34:13 - 01:36:33 - weth. Koonstra
  01:36:34 - 01:36:37 - weth. Koonstra
  01:36:37 - 01:36:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:36:52 - 01:37:54 - dhr. J.H. Lammering
  01:37:55 - 01:38:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:38:04 - 01:38:09 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:38:12 - 01:38:33 - mw. G.J. Schoorstra
  01:38:35 - 01:38:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:38:47 - 01:39:36 - weth. Koonstra
  01:39:36 - 01:39:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:39:37 - 01:39:41 - weth. Koonstra
  01:39:43 - 01:39:53 - dhr. J.H. Lammering
  01:39:53 - 01:39:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:39:57 - 01:40:00 - weth. Koonstra
  01:40:00 - 01:40:01 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:40:03 - 01:40:32 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:40:40 - 01:40:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 11. 9.a

  Moties

  Titel
  Natuurvriendelijk isoleren
  01:40:40 - 01:40:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:41:00 - 01:41:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:41:04 - 01:44:05 - mw. G.J. Schoorstra
  01:44:05 - 01:44:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:44:17 - 01:44:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:44:18 - 01:44:24 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:44:24 - 01:44:26 - mw. G.J. Schoorstra
  01:44:26 - 01:44:27 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:44:33 - 01:44:44 - mw. G.J. Schoorstra
  01:44:44 - 01:44:57 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:45:03 - 01:45:34 - Wethouder Slijver
  01:45:35 - 01:45:41 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:45:45 - 01:45:55 - mw. D. Ferwerda
  01:45:55 - 01:45:57 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:46:04 - 01:47:15 - dhr. J.D. van der Schaaf
  01:47:15 - 01:48:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 12. 10

  De foarsitter slút om 21.17 oere de gearkomste.

  01:47:36 - 01:48:08 - Dhr. J. Kramer, foarsitter