Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom. Wel is de ruimte hiervoor beperkt.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Aansluitend aan It Beslút zat It Debat over de Omgevingsvisie en Concept Energievisie Fryslân plaatsvinden. Een exacte tijd van aanvang is niet aan te geven.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.

 2. 1
  Iepenjen
 3. 2

 4. 3

  Leden fan de ried en/of it kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de ried dwaan.

 5. 4

 6. 9

 7. 12

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

 8. 13

 9. 16

 10. 20
  Sluten