Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

VERVALT

donderdag 18 juli 2024

19:30 - 21:30
Toelichting

GJIN RIEDSFERGADERING OP TONGERSDEI 18 JULY
Op donderdag 4 juli heeft de gemeenteraad de motie ‘Statushâlders yn Noardeast-Fryslân’ aangenomen. Hierdoor is besloten af te zien van het voornemen van de bouw van een permanent AZC op de door het college van burgemeester en wethouders voorgedragen voorkeurslocaties, te weten de volgende wijken: De Trije Terpen, De Watertorenbuurt en het Kalkhuisplein. De raad heeft het college opgeroepen een onderzoek uit te voeren naar wat er maximaal aan statushouders in Noardeast-Fryslân gehuisvest kan worden en dit onderzoek aan de raad te presenteren.


Door dit besluit gaat de vergadering op 18 juli niet door.


Wolle jo mear ynformaasje, nim dan kontakt op mei de
riedsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, (0519) 298877, s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.