Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 4 april 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
Johannes Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.


  1. L. Vellinga (CU): Weingatten
  2. M. de Boer (S!N): PFOS vondst

  00:03:34 - 00:04:12 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:04:17 - 00:05:00 - mw. E. Vellinga
  00:05:00 - 00:05:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:18 - 00:06:17 - weth. Braaksma
  00:06:18 - 00:06:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:06:33 - 00:07:15 - dhr. M. de Boer
  00:07:16 - 00:07:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:07:27 - 00:08:03 - weth. Braaksma
  00:08:03 - 00:08:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:08:07 - 00:08:15 - dhr. M. de Boer
  00:08:15 - 00:08:16 - weth. Braaksma
  00:08:16 - 00:08:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:08:18 - 00:08:38 - weth. Braaksma
  00:08:38 - 00:11:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.40 ​oere.

  00:08:48 - 00:11:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 3. 2

  Besluit

  Agindapunt 5 wurdt as hammerpunt ôfdien

  00:09:31 - 00:11:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 4. 3

  Leden fan de ried en/of it kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de ried dwaan.


  Gjin meidielings.

  00:09:43 - 00:11:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (28)

  Besluit

  .De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld

  00:09:56 - 00:11:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 5

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (28)

  Besluit

  De raad heeft besloten het contract met de accountant Eshuis Accountants met 1 jaar te verlengen (voor het boekjaar 2024).

  00:10:04 - 00:11:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 6

  Er hebben zich voor dit onderwerp twee insprekers gemeld.

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (20)
  tegen
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (8)

  Besluit

  De raad, met uitzondering van de fracties van CDA en ChristenUnie, heeft besloten:
  1. Voor 2024 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de begraafplaats
  Lindenhof te Dokkum van € 134.000.
  2. Voor 2025 een uitbreidingskrediet beschikbaar te stellen voor Fase A van de begraafplaats
  Lindenhof te Dokkum van € 3.191.275.
  3. Akkoord te gaan om vanaf 2026 het onderhoudsbudget voor de begraafplaats Lindenhof te
  verhogen met € 18.150.
  4. De extra kapitaallasten van de investeringen en de ophoging van het onderhoudsbudget
  mee te nemen in de 8ste begrotingswijziging.  De ynkommen brief fan 2 april oer de útwreiding begraafplak Lindenhof wurdt troch it kolleezje beäntwurde en de ried krijt der in ôfskrift fan.


  Wethâlder Braaksma jout oan dat by it ferfolch fan dit proses de omwenjenden meinaam wurde sille. Ek sille dan de moasjes ‘Gedenkbos’ en ‘Monument voor stilgeboren kinderen’ (13 july 2023) meinaam wurde.

  00:10:12 - 00:11:02 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:11:02 - 00:15:31 - Inspreker raad
  00:15:31 - 00:15:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:15:52 - 00:15:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:15:57 - 00:16:16 - mw. E. Vellinga
  00:16:18 - 00:17:19 - Inspreker raad
  00:17:19 - 00:17:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:17:22 - 00:17:33 - mw. E. Vellinga
  00:17:33 - 00:17:37 - Inspreker raad
  00:17:37 - 00:17:52 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:17:56 - 00:20:35 - Inspreker raad
  00:20:35 - 00:21:07 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:21:07 - 00:22:07 - dhr. L. Sijtsma
  00:22:08 - 00:22:12 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:22:17 - 00:22:54 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:22:54 - 00:22:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:23:03 - 00:23:30 - mw. D. Ferwerda
  00:23:31 - 00:23:34 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:23:41 - 00:24:47 - dhr. J.D. van der Schaaf
  00:24:47 - 00:24:50 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:24:56 - 00:26:00 - dhr. K. de Jager
  00:26:00 - 00:26:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:26:12 - 00:26:52 - mw. G.T. Schaafstal
  00:26:52 - 00:26:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:27:04 - 00:28:03 - mw. J. van Midlum
  00:28:03 - 00:28:07 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:28:17 - 00:29:59 - mw. M. vd Meij-Baron
  00:29:59 - 00:30:14 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:30:14 - 00:36:26 - weth. Braaksma
  00:36:27 - 00:36:46 - mw. D. Ferwerda
  00:36:46 - 00:36:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:36:47 - 00:36:48 - weth. Braaksma
  00:36:48 - 00:36:49 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:36:50 - 00:37:17 - weth. Braaksma
  00:37:17 - 00:37:20 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:37:20 - 00:37:21 - mw. D. Ferwerda
  00:37:22 - 00:37:34 - mw. D. Ferwerda
  00:37:35 - 00:37:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:37:37 - 00:38:23 - weth. Braaksma
  00:38:23 - 00:38:25 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:38:33 - 00:39:06 - dhr. L. Sijtsma
  00:39:07 - 00:39:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:39:19 - 00:39:45 - dhr. K. de Jager
  00:39:46 - 00:39:53 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:39:55 - 00:39:58 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:40:03 - 00:40:19 - mw. M. vd Meij-Baron
  00:40:21 - 00:40:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:40:32 - 00:42:32 - weth. Braaksma
  00:42:32 - 00:42:49 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:50:35 - 00:51:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:51:27 - 00:52:18 - dhr. K. de Jager
  00:52:18 - 00:52:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:52:57 - 00:53:09 - dhr. K. de Jager
  00:53:09 - 00:53:35 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:53:39 - 00:53:59 - weth. Braaksma
  00:53:59 - 00:54:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 7

  De foarsitter slút om 20.26 oere​ de gearkomste.

  00:54:28 - 00:54:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter