Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 4 juli 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

De vergadering is na agendapunt 5 vroegtijdig beëindigd. De behandeling van de jaarstukken 2023 is verplaatst naar 11 juli. 


Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


Aansluitend aan It Beslút zat It Debat over de Omgevingsvisie en Concept Energievisie Fryslân plaatsvinden. Een exacte tijd van aanvang is niet aan te geven.De bijeenkomst kunt u ook volgen via: - streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo - livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd worden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.


  1. D. Kooistra / CDA: Methodiek beheersproces onderhoud kapitaallasten
  2. J. Lammering / PvdA: Jongerenraad
  3. J. Lammering / PvdA: Invulling Harddraverspark
  4. M. Van der Staal / S!N: Oanlis glêsfezel Delta


  Gjin bysûnderheden.

 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.39 oere.

 3. 2

  Besluit

  It fersyk fan mefr. Vellinga (CU) om de agindapunten 5 en 6 om te draaien wurdt allinne stipe troch de fraksjes fan CU, CDA en S!N en is dus mei 12 stimmen foar en 15 tsjin net oannommen. Dermei bliuwt de aginda sa as der foar leit.

 4. 3

  Leden fan de ried en/of it kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de ried dwaan.


  Gjin bysûnderheden.

 5. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

 6. 5

  Vervolg van de behandeling van 20 juni jl.

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (15)
  tegen
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (12)

  Besluit

  De op 20 juny 2024 yntsjinne moasjes Statushâlders yn Noardeast-Fryslân (FNP, GBNF, BVNL, VVD) en Statushouders in Noardeast-Fryslân (PvdA) wurde wer ynlutsen en ferfongen troch ien nije moasje.


  In troch de fraksjes fan FNP, GBNF, BVNL, VVD en PvdA ynstjinne moasje ‘Statushâlders yn Noardeast-Fryslân dêr’t de ried yn útsprekt:
  • ek sjoen de útslach fan it draachflakûndersyk, ôf te sjen fan it foarnimmen fan de bou fan in permanint AZC op de troch it kolleezje foardroegen foarkarlokaasjes, te witten de folgjende wiken: De Trije Terpen, De Wettertoerbuurt en it Kalkhúsplein;
  en it kolleezje opropt:
  • in ûndersyk te dwaan nei wat er maksimaal oan statushâlders yn Noardeast-Fryslân
  húsfeste wurde kin en dit ûndersyk oan ’e ried te presintearjen,
  wurdt mei 15 stimmen foar (FNP, GBNF, BVNL, VVD, PvdA) en 12 stimmen tsjin (S!N, CU en CDA) oannaam.


  Na deze besluitvorming besluit S!N tot het beëindigen van de samenwerking in de coalitie, waarna de wethouders De Vries en Slijver ontslag nemen.

  Moties

  Titel
  Statushâlders yn Noardeast-Fryslân
  Statushâlders yn Noardeast-Fryslân
  Statushouders in Noardeast-Fryslân
 7. 6

  Troch it earder beëindigjen fan de riedsgearkomste wurdt dit agindapunt net behannele. It ûnderwerp is trochskowd nei 11 july 2024.

 8. 7

  De foarsitter slút om 22.19 oere de gearkomste.