Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

It Beslút

donderdag 15 februari 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadszaal Dokkum, Suupmarkt 2

Voorzitter
J.G. Kramer
Toelichting

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).


De raad vergadert in de raadszaal te Dokkum. U bent van harte welkom.


De bijeenkomst kunt u ook volgen via:
- streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, TV kanaal 1494 bij KPN en TV kanaal 43 bij Ziggo
- livestream op www.rtvnof.nl
- livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.


Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt gepubliceerd.


Aansluitend aan It Beslút zat It Debat over het 'Strategisch Beleidskader Welzijn' plaatsvinden. Een exacte tijd van aanvang is niet aan te geven.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De riedsleden kinne mûnlinge fragen oan it kolleezje stelle.


  1. J. Postema / FNP: Tekoart jeugdsoarch
  2. F. Meindertsma / FNP: Untwikkelingen Hurddraverspark

  Toezeggingen

  Titel
  Untwikkelingen yn it Hurddraverspark
  00:00:46 - 00:01:06 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:01:09 - 00:01:11 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:01:16 - 00:01:38 - dhr. J.J. Postema
  00:01:39 - 00:01:44 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:01:44 - 00:02:43 - weth. J.D. de Vries
  00:02:43 - 00:02:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:02:59 - 00:03:36 - mw. F. Meindertsma
  00:03:36 - 00:03:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:03:41 - 00:05:11 - Wethouder Slijver
 2. 1

  De foarsitter iepenet de riedsgearkomste om 19.34​ oere.

  00:04:41 - 00:05:11 - Wethouder Slijver
 3. 2

  Besluit

  - Agindapunten 5 en 6 wurde as hammerpunten ôfdien.
  - De folgjende moasjes frjemd wurde oan de wurklist tafoegd:
  7a. Motie vreemd – ‘Vergroening geluidsschermen en -wallen’;
  7b. Motie vreemd – ‘Provincie en regenboogbeleid’.

  00:04:54 - 00:05:11 - Wethouder Slijver
  00:05:11 - 00:05:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 4. 3

  Leden fan de Ried en/of it Kolleezje kinne mûnlinge meidielings oan de Ried dwaan.


  Dhr. Buwalda lit út namme fan de Wurkgroep Betelber Wenjen witte dat de ekspertmeeting op 13 maart troch giet. Dêrnei sille der noch twa ekspertmeetings plakfine.

  00:05:27 - 00:05:31 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:05:35 - 00:06:17 - dhr. A.A. Buwalda
  00:06:17 - 00:06:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:06:28 - 00:11:21 - dhr. R.J. Torensma
  00:11:25 - 00:12:53 - dhr. K. de Jager
  00:12:55 - 00:13:09 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:13:09 - 00:14:23 - weth. J.D. de Vries
  00:14:23 - 00:15:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 5. 4

  Besluit

  De beslutelist wurdt ûnferoare fêststeld.

  00:14:30 - 00:15:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 6. 5

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft de Instructie griffier gemeente Noardeast-Fryslân (2024) vastgesteld.

  00:14:38 - 00:15:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 7. 6

  De Agendacommissie stelt voor dit onderwerp als hamerpunt te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten:
  1. Een voorbereidingskrediet van afgerond € 375.000,- beschikbaar te stellen voor een
  zevental ontwikkellocaties op de flexibele doorstroomlijst en het verhogen van 1
  bestaand voorbereidingskrediet.
  2. De 4de begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

  00:14:44 - 00:15:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Noardeast-Fryslân (27)

  Besluit

  De raad heeft besloten de benodigde financiële middelen voor gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit de Algemene Reserve te dekken zijnde
  € 1.326.243.  Wethâlder Koonstra lit witte dat der noch in ynformaasjebyienkomst foar de bouwrâld organiseard wurde sil. Der wurdt goed byholden oft de fergoeding fan it Ryk binnen komt.

  00:14:49 - 00:15:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:15:28 - 00:17:12 - dhr. J. Dekkema
  00:17:13 - 00:17:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:17:26 - 00:18:55 - dhr. F. Breeuwsma
  00:18:55 - 00:18:56 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:18:59 - 00:19:40 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:19:40 - 00:19:49 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:19:49 - 00:22:14 - mw. G.J. Schoorstra
  00:22:14 - 00:22:19 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:22:26 - 00:24:16 - dhr. M. de Boer
  00:24:16 - 00:24:24 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:24:31 - 00:24:40 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:24:44 - 00:26:01 - dhr. J.H. Lammering
  00:26:02 - 00:26:04 - dhr. J.H. Lammering
  00:26:04 - 00:26:10 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:26:17 - 00:28:25 - weth. Koonstra
  00:28:26 - 00:28:41 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:28:44 - 00:29:08 - mw. G.J. Schoorstra
  00:29:09 - 00:29:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:29:30 - 00:29:47 - weth. Koonstra
  00:29:47 - 00:29:49 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:29:50 - 00:29:51 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:29:52 - 00:30:05 - mw. G.J. Schoorstra
  00:30:06 - 00:30:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 9. 7.a

  Een door de fractie van GBNF ingediende motie ‘Vergroening geluidsschermen en – wallen’ wordt na beraadslaging weer ingetrokken.


  Wethâlder Jouta seit ta dat de kosten yn byld brocht wurde sille.

  Moties

  Titel
  Vergroening geluidsschermen en -wallen

  Toezeggingen

  Titel
  Vergroening geluidsschermen en -wallen
  00:30:32 - 00:30:54 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:30:56 - 00:34:26 - mw. J. van Midlum
  00:34:26 - 00:34:30 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:34:32 - 00:36:02 - weth. Jouta
  00:36:02 - 00:36:15 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:36:19 - 00:38:29 - dhr. J. Dekkema
  00:38:30 - 00:38:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:38:41 - 00:39:11 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:39:13 - 00:39:17 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:39:22 - 00:40:15 - dhr. H.S. Halbersma
  00:40:15 - 00:40:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:40:26 - 00:41:03 - dhr. M. de Boer
  00:41:04 - 00:41:11 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:41:21 - 00:42:13 - mw. J. van Midlum
  00:42:13 - 00:42:34 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:42:34 - 00:43:27 - weth. Jouta
  00:43:28 - 00:43:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 10. 7.b

  Een door de fractie van de PvdA ingediende motie ‘Provincie en regenboogbeleid’ wordt na
  beraadslaging weer ingetrokken.


  De voorstanders zullen zelfstandig een brief naar PS sturen.

  Moties

  Titel
  Provincie en regenboogbeleid
  00:43:36 - 00:43:47 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:43:49 - 00:45:33 - mw. T. Admiraal
  00:45:33 - 00:45:46 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:45:50 - 00:46:13 - mw. T. Admiraal
  00:46:14 - 00:46:29 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:46:29 - 00:47:34 - Wethouder Slijver
  00:47:35 - 00:48:03 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:53:10 - 00:53:26 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:53:27 - 00:54:01 - mw. T. Admiraal
  00:54:02 - 00:54:03 - mw. T. Admiraal
  00:54:03 - 00:54:43 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:54:45 - 00:54:49 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:54:49 - 00:56:07 - mw. D. Ferwerda
  00:56:08 - 00:56:21 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:56:24 - 00:56:35 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:56:35 - 00:56:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:56:37 - 00:56:59 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:57:01 - 00:57:16 - dhr. J.H. Lammering
  00:57:17 - 00:57:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:57:20 - 00:57:50 - dhr. S.J. Vogelzang
  00:57:51 - 00:57:56 - dhr. J.H. Lammering
  00:57:56 - 00:58:00 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:58:03 - 00:58:35 - mw. G.J. Schoorstra
  00:58:35 - 00:58:36 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:58:37 - 00:58:38 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:58:45 - 00:58:53 - mw. M. vd Meij-Baron
  00:58:53 - 00:59:05 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:59:07 - 00:59:53 - mw. J. van Midlum
  00:59:53 - 00:59:55 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  00:59:59 - 01:00:51 - mw. E. Vellinga
  01:00:51 - 01:00:57 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:01:04 - 01:01:28 - dhr. F. Breeuwsma
  01:01:29 - 01:01:40 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:01:42 - 01:02:01 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:08:50 - 01:09:18 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:09:18 - 01:10:03 - dhr. S.J. Vogelzang
  01:10:03 - 01:10:12 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:10:12 - 01:10:44 - mw. T. Admiraal
  01:10:44 - 01:11:37 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:11:37 - 01:11:42 - mw. T. Admiraal
  01:11:42 - 01:11:45 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:13:44 - 01:13:48 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:14:11 - 01:14:23 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
  01:14:24 - 01:15:00 - mw. T. Admiraal
  01:15:00 - 01:15:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter
 11. 8

  De foarsitter slút om 20.45 oere de gearkomste.

  01:15:11 - 01:15:28 - Dhr. J. Kramer, foarsitter